Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawody, Praca

piątek, 24 marca 2017

Tłumacz przysięgłyTłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski ale również z języka polskiego na język obcy. Do tego dochodzi jeszcze możliwość poświadczania tłumaczeń wykonanych przez inne osoby, zarówno tych z języka polskiego na język obcy jak i z języka obcego na język polski.

Więcej…

 

Hierarchia potrzeb - piramida potrzeb wg Maslowa

Rozwój osobisty

Potzreby człowiekaEkonomia to nauka społeczna badająca między innymi to, w jaki sposób ludzie gospodarują w warunkach ograniczonych zasobów, aby zaspokoić swe nieograniczone potrzeby. W celu ich wyznaczenia i zhierarchizowania posłużyć możemy się piramidą potrzeb Maslowa, która porządkuje je od tych najbardziej podstawowych do tych wyższego rzędu.

Więcej…

   

Style kierowania pracownikami, zespołem

Twoja firma

Style kierowania pracownikamiW jaki sposób styl kierowania wpływa na pracę zespołu?

Styl kierowania ma znaczący wpływ na pracę zespołu. Od tego bowiem w jaki sposób kierownik zarządza pracą swoich podwładnych zależy czy grupa będzie funkcjonowała prawidłowo, czyli osiągała zamierzone efekty i cele.

W podstawowej typologii stylów kierowania powstałej na podstawie badań Kurta Lewina, Ronalda Lipitta i Ralpha White'a wyróżnia się autokratyczny, demokratyczny i liberalny styl kierowania.

Więcej…

 

Ostracyzm - pojęcie nadal aktualne

Rozwój osobisty

Ostracyzm - wykluczenieOstracyzm kojarzy się nam z historią, a dokładniej z praktyką w starożytnej Grecji, polegającej na dokonywaniu swego rodzaju sądu poprzez wydrapywanie na specjalnych skorupkach informacji o osobach, które skazywało się na wygnanie. Zwyczaj ten nie przetrwał do dziś, aczkolwiek z pojęciem ostracyzmu spotykamy się niestety na co dzień. Co oznacza dziś i czy ma równie negatywny wydźwięk?

Więcej…

   

Dobra ekonomiczne i usługi

Ekonomia

Dobra ekonomiczne i usługiZarówno dobra ekonomiczne jak i usługi są podstawowymi elementami rynku i przedsiębiorstwa.

Ekonomia - Dobra

Dobra są to po prostu środki materialne, dzięki którym ludzie zaspakajają swoje potrzeby.

Więcej…

 

Bezrobocie - definicja, rodzaje, stopa. Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie

Bezrobocie - kobieta poszukująca pracyBezrobocie, w mniejszym bądź większym stopniu, dotyczy każdej współczesnej gospodarki. Objawiać się może w różny sposób - jego konkretyzacja uzależniona jest bowiem między innym od czasu trwania, grup społecznych, w których się pojawia czy zjawisk, z jakimi jest związane.

Więcej…

   

Praca w Opolu i okolicach, czyli wizyta w agencji pracy

Twoja praca

środa, 22 marca 2017

Agencja pracyChoć Opolszczyzna nie jest regionem najłatwiejszym jeśli chodzi o szybkie znalezienie pracy, wcale nie jest to nierealne. Przeglądasz oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy i lokalnych gazetach i wiesz, że znalezienie pracy w Opolu i okolicach zawsze będzie wiązało się z wyjazdem do Niemiec lub Holandii? Nic z tych rzeczy! Najwyraźniej zapomniałeś o takich miejscach jak agencje pracy, które prócz ofert zagranicznych, posiadają ogromną bazę lokalnych ogłoszeń o pracę dla osób z najróżniejszych branż i sektorów. Dlaczego więc biura agencji pracy omijane są tak szerokim łukiem?

Więcej…

 

Wartości w życiu człowieka

Rozwój osobisty

Wartości w życiu człowiekaCzy istnieją wartości, którymi kierujesz się w życiu na co dzień? Poszukujesz ich również w życiu oraz w innych ludziach?

Zapewne tak i na pewno nie należysz do grona osób, które są z nich wyzute, bądź nie posiadają ich ich za wiele.

Smutnym jest fakt nie kierować się żadnymi wartościami w życiu. A jakimi Ty akurat się kierujesz? Pamiętaj, że Twoja priorytetowa wartość, najważniejsza dla Ciebie, może być nieco inna od wartości, która dla drugiego człowieka ma akurat duże znaczenie.

Więcej…