Zakres obowiązków księgowej

KsięgowaStanowisko pracy księgowej w każdej firmie jest bardzo ważne. Taki pracownik pełni niezwykle odpowiedzialną rolę w przedsiębiorstwie, dbając o klarowność rozliczeń finansowych i całej dokumentacji.

Księgowa ponosi odpowiedzialność prawną za stan finansów jednostki - jest to odpowiedzialność cywilna, finansowa, jak i pracownicza, a niekiedy nawet karna.

Jakie obowiązki wypełnia na co dzień księgowa?

Podstawowe obowiązki

Księgowy zatrudniony w danym przedsiębiorstwie ma zadbać o rozliczenia finansowe i podatkowe firmy, względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy klientów, dostawców i kontrahentów. W zakresie obowiązków księgowej wymienia się przede wszystkim prowadzenie ewidencji księgowej:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ksiąg rachunkowych, dla pełnej księgowości,
 • Ewidencji przychodów, dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu.

Dokumenty finansowe na bieżąco prowadzone i uzupełniane przez księgowych, powinny być rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne. Stanowią one bowiem podstawę sporządzania sprawozdań finansowych czy deklaracji i zeznań podatkowych oraz sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego lub innych instytucji i podmiotów - informuje i-Malaksiegowosc.pl

W zależności od typu zajmowanego stanowiska w dziale księgowym firmy, rodzaju branży, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa czy wielkości jednostki, zmienia się zakres obowiązków podejmowanych przez księgowego. Może on między innymi:

 • prowadzić ewidencję przychodów i kosztów podatkowych,
 • wypełniać i wysyłać deklaracje podatkowe i informacje podatkowe przedsiębiorcy,
 • rozliczać VAT,
 • wystawiać i księgować faktury VAT,
 • ewidencjonować zdarzenia gospodarcze,
 • rozliczać projekty unijne itp,
 • wyliczać i odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ubezpieczeniowe za przedsiębiorcę i zatrudnianych przez niego pracowników,
 • dokonywać wypłaty wynagrodzenia pracowników i elementów pozapłacowych.

Odpowiedzialność księgowego

Pomimo faktu, że to księgowa prowadzi księgi rachunkowe czy podatkową KPiR w firmie, to nie ona ponosi odpowiedzialność za rachunkowość jednostki, a jej kierownik. Odpowiedzialność księgowego jest precyzyjnie określona we właściwych aktach prawnych:

 • Ustawie o rachunkowości,
 • Ordynacji podatkowej,
 • Kodeksie karnym skarbowym,
 • Kodeksie pracy,
 • Kodeksie karnym,
 • Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie regulującej powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Księgowa ponosi odpowiedzialność za zachowania sprzeczne z przepisami prawa, jakich dopuszcza się świadomie na gruncie prowadzenia księgowości firmowej. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że księgowy, który nie ma władzy kierowniczej w danej jednostce, może ponosić odpowiedzialność karną, jeśli dopuści się przestępstwa lub wykroczenia przeciwko przepisom ustawy. Między innymi, taka odpowiedzialność zostanie poniesiona, jeśli:

 • pomimo istniejącego obowiązku, nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych jednostki,
 • nie będzie podawał w księgach rzetelnych danych,
 • nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z istniejącymi, aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości,
 • nie sporządzi sprawozdania finansowego,
 • zawrze w sprawozdaniu finansowym nierzetelne dane,
 • sporządzi sprawozdanie finansowe niezgodnie z przepisami ustawy.

Takie przestępstwa popełnione przez księgowego podlegają karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie. Dlatego należy uznać, że stanowisko księgowego to praca obarczona poważną odpowiedzialnością za realizowane zadania.

20 Votes

Komentarze


Trener personalnyMarzy Ci się kariera trenera personalnego? Wszystko przed Tobą! Przedstawiamy 3


ElektronikPostęp technologiczny sprawia, że nie jesteśmy już w stanie obyć się bez elektroniki. Zajmuje


FizjoterapeutaFizjoterapeuta jak każdy zawód związany z medycyną i biologią, wymaga obszernej wiedz


Zawód - hydraulikJeszcze do niedawna ukończenie studiów było gwarantem nie tylko znalezienia się w elitar