5 powodów, dla których warto zakupić gotową spółkę z o. o.

Twoja firma

piątek, 26 maja 2017

Rozmowa biznesowa - zakup spółkiAlternatywą dla długotrwałego i kłopotliwego procesu zakładania spółki z o. o. może być zakup gotowego, przygotowanego do prowadzenia działalności podmiotu. W artykule wskażemy 5 najważniejszych powodów, dla których warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Więcej…

 

Leasing i ubezpieczenie - duet idealny dla twojego samochodu!

Samochód

czwartek, 25 maja 2017

Ubezpieczenie samochodu w leasinguZgodnie z przepisami jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jednak w przypadku leasingu bardzo często zdarza się, że ubezpieczenie jest rozszerzane także o Autocasco (AC). Dowiedz się, czym różni się OC od AC, a także dlaczego ubezpieczenie samochodu w leasingu rządzi się nieco innymi prawami niż ubezpieczenie auta przysłowiowego Kowalskiego.

Więcej…

   

Skuteczne sposoby wzmocnienia relacji biznesowych

Twoja firma

czwartek, 18 maja 2017

Wzmacnianie relacji biznesowychW biznesie liczą się konwenanse, dobre relacje z kontrahentami oraz wzbudzenie ich lojalności względem naszej firmy. Dzięki temu można budować nie tylko owocną dla wszystkich stron współpracę, ale potężne sojusze, które uczynią z partnerów biznesowych silną konkurencję w danej branży działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca powinien dążyć do nawiązywania, budowania i podtrzymywania silnych i długotrwałych relacji biznesowych. Jak je wzmacniać?

Więcej…

 

Hierarchia potrzeb - piramida potrzeb wg Maslowa

Rozwój osobisty

Potzreby człowiekaEkonomia to nauka społeczna badająca między innymi to, w jaki sposób ludzie gospodarują w warunkach ograniczonych zasobów, aby zaspokoić swe nieograniczone potrzeby. W celu ich wyznaczenia i zhierarchizowania posłużyć możemy się piramidą potrzeb Maslowa, która porządkuje je od tych najbardziej podstawowych do tych wyższego rzędu.

Więcej…

   

Ostracyzm - pojęcie nadal aktualne

Rozwój osobisty

Ostracyzm - wykluczenieOstracyzm kojarzy się nam z historią, a dokładniej z praktyką w starożytnej Grecji, polegającej na dokonywaniu swego rodzaju sądu poprzez wydrapywanie na specjalnych skorupkach informacji o osobach, które skazywało się na wygnanie. Zwyczaj ten nie przetrwał do dziś, aczkolwiek z pojęciem ostracyzmu spotykamy się niestety na co dzień. Co oznacza dziś i czy ma równie negatywny wydźwięk?

Więcej…

 

Dobra ekonomiczne i usługi

Ekonomia

Dobra ekonomiczne i usługiZarówno dobra ekonomiczne jak i usługi są podstawowymi elementami rynku i przedsiębiorstwa.

Ekonomia - Dobra

Dobra są to po prostu środki materialne, dzięki którym ludzie zaspakajają swoje potrzeby.

Więcej…

   

Bezrobocie - definicja, rodzaje, stopa. Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie

Bezrobocie - kobieta poszukująca pracyBezrobocie, w mniejszym bądź większym stopniu, dotyczy każdej współczesnej gospodarki. Objawiać się może w różny sposób - jego konkretyzacja uzależniona jest bowiem między innym od czasu trwania, grup społecznych, w których się pojawia czy zjawisk, z jakimi jest związane.

Więcej…

 

Rodzaje wolnych zawodów

Freelancers

Rodzaje wolnych zawodówByć freelancerem, czyli o wolnych zawodach. Jest wiele rodzajów wolnych zawodów, mogą one dotyczyć bardzo różnych branż.

Współcześnie coraz częściej słyszy się o rosnącej popularności tak zwanych wolnych zawodów. Jakie to profesje? Czy i dlaczego są lepsze od stabilnych stanowisk etatowych? Co dają wykonującym je osobom? Warto dokonać przeglądu wolnych zawodów i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to nie szansa dla mnie na zrobienie kariery i spełnienie się zawodowe?

Więcej…