Rehabilitacja a ubezpieczenie od wypadków - co warto wiedzieć?

Blog

piątek, 22 lutego 2019

RehabilitacjaJak mówi przysłowie: wypadki chodzą po ludziach, nikt nie jest od nich wolny, a poza tym nie wiadomo, kiedy mogą się przydarzyć. Jednak, choć często nie da się im zapobiec, to przecież możemy się na nie przygotować. A dokładniej ujmując - zrobimy to, wykupując ubezpieczenie. O czym jednak pamiętać, aby faktycznie po zdarzeniu, uzyskać stosowne odszkodowanie, aby możliwa była rehabilitacja i inne czynności sprawiające, że jesteśmy w stanie powrócić do zdrowia?

Więcej…

 

Samoocena - niska, wysoka. Samoocena pracownika

Twoja firma

SamoocenaWspółczesny rynek zmienia się niezwykle szybko. Coraz pojawiają się nowe rozwiązania, które wpływają zasadniczo na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gospodarczych. Tyczy się to zarówno pojedynczych osób fizycznych, jak również tak wielkich elementów rynku, jak chociażby państwa czy międzynarodowe korporacje. Zmieniają się jednak nie tylko najważniejsze narzędzia funkcjonowania (związane z nowymi technologiami czy zmianami prawnymi), ale także podejście do samego procesu produkcji albo zarządzania personelem.

Więcej…

   

Konformizm i nonkonformizm - co jest lepsze?

Rozwój osobisty

Konformizm i nonkonformizmOn jest konformistą, ona ma skłonności do nonkonformizmu - niejednokrotnie słysząc takie stwierdzenie nie do końca wiemy, co oznacza. Konformizm jest - najprościej rzecz ujmując - postawą wobec wartości i norm, polegająca na podporządkowaniu się im. Wyróżnia się również nonkonformizm, czyli postawę odwrotną wobec konformizmu. Nonkonformista wyraża sprzeciw wobec biernego podporządkowywania się zastanej rzeczywistości i przedstawia własne zdanie, którego potrafi bronić.

Więcej…

 

Osobowość i temperament - czym są? Teorie, typy, badanie

Rozwój osobisty

OsobowoścTo, że zachowujemy się w danej sytuacji w konkretny sposób uwarunkowane jest zbiorem cech, które w psychologii określa się mianem osobowości. Rodzimy się z nią i kształtuje się ona przez całe nasze życie na podstawie tego, co przydarza się nam każdego dnia.

Więcej…

   

Hierarchia potrzeb - piramida potrzeb wg Maslowa

Ekonomia

Potzreby człowiekaEkonomia to nauka społeczna badająca między innymi to, w jaki sposób ludzie gospodarują w warunkach ograniczonych zasobów, aby zaspokoić swe nieograniczone potrzeby. W celu ich wyznaczenia i zhierarchizowania posłużyć możemy się piramidą potrzeb Maslowa, która porządkuje je od tych najbardziej podstawowych do tych wyższego rzędu.

Więcej…

 

Charakter i cechy charakteru, osobowości

Rozwój osobisty

Charakter, osobowośćCharakter to coś, co wyróżnia nas na tle innych, coś wyjątkowego, indywidualnego. Jest zespołem cech osobistych, które sprawiają, że zachowujemy się w konkretny sposób w określonych sytuacjach. Choć pojęciem charakteru posługujemy się na co dzień, należy do najbardziej złożonych pojęć w psychologii. Cechy charakteru to niejako jego składniki. Dzielimy je najprościej na pozytywne i negatywne.

Więcej…