Bezrobocie w Polsce najniższe od lat

Bezrobocie w PolsceAktualnie bezrobocie w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, ale nie oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na aktywizację bezrobotnych zostanie zmniejszona. Jak przebiega mobilizacja zawodowa osób zarejestrowanych w urzędach pracy?

Okres zimowy to czas, gdy o pracę sezonową jest stosunkowo trudno. Właśnie w tym okresie - w porównaniu z letnim - bezrobocie jest najwyższe. Ten rok jest jednak odstępstwem od normy. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, listopadowy wskaźnik bezrobocia utrzymuje się na poziomie 8,2%. Co ciekawe, jest to najniższy wskaźnik w tym miesiącu od 1991 r.

Mimo, że bezrobocie jest stosunkowo niskie, to w przyszłym roku pula środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych wyniesie 7 mld złotych. Urzędy pracy będą w dalszym ciągu przykładać szczególną uwagę do aktywizacji zawodowej osób młodych i po 50. roku życia.

Młodzi mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy?

Osoby młode najczęściej narzekają na brak doświadczenia. Absolwenci szkół wyższych - mimo ukończenia obowiązkowych praktyk - nie potrafią skutecznie przekonać do siebie pracodawców. Wspomniane praktyki to często zbyt mało, dlatego też urzędy pracy część środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych wykorzystują na organizowanie staży.

Z punktu widzenia osób posiadających wykształcenie, ale nie doświadczenie, staż to szansa na zdobycie tego drugiego. Co więcej, staże są płatne, a dodatkową ich zaletą jest fakt, że część pracodawców chętnie zatrudnia swoich byłych stażystów. Są to bowiem osoby przygotowane do pracy na danych stanowiskach.

Co z osobami po 50 roku życia?

Aktywizacja zawodowa osób, które nie posiadają doświadczenia przebiega równolegle z aktywizacją tych, którzy mają doświadczenie zawodowe, ale z uwagi na wiek są niechętnie zatrudniani przez pracodawców. Mowa tu o pracownikach po 50. roku życia. Mimo dużych umiejętności i dyspozycyjności, często są oni z góry skreślani przez rekruterów podczas ubiegania się o dane stanowisko.

Działania podejmowane przez urzędy pracy w zakresie pomocy osobom po 50. roku życia przede wszystkim mają na celu przekonanie pracodawców, że zatrudniając tych pracowników, mogą jedynie zyskać. Zachętą ku temu są m.in. liczne programy - korzystający z nich przedsiębiorcy mogą otrzymać zwrot środków zainwestowanych choćby w stworzenie nowego stanowiska pracy lub dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi - wyjaśnia specjalista portalu praca-chorzow.info.

Jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy w 2017r. ?

Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy w przyszłym roku, to prognozy są optymistyczne. Z licznych raportów wynika, że pracodawcy będą chętnie zatrudniać - część firm będzie przy tym uzupełniać luki kadrowe, inne zaś tworzyć nowe miejsca pracy zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. W praktyce oznacza to, że bezrobocie nie tylko nie powinno się zwiększyć, ale istnieje również szansa, że jeszcze niższe zostanie odnotowane w miesiącach letnich. To wówczas bowiem wiele osób znajduje zatrudnienie przy pracach sezonowych.

Na początku przyszłego roku na lokalnych portalach z ogłoszeniami o pracę z pewnością będzie pojawiać się mniej ogłoszeń. To jednak naturalne zjawisko - zakończy się okres okołoświąteczny, a to oznacza, że część firm nie będzie już zainteresowana pracownikami sezonowymi.

Jeżeli chodzi o branże, w których w przyszłym roku będzie poszukiwanych najwięcej pracowników, to specjaliści wymieniają przede wszystkim budownictwo. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce buduje się coraz więcej, a pierwsze miesiące nowego roku otwierają kolejny sezon dla tej branży.

Komentarze