Bezrobocie

Bezrobocie w Polsce najniższe od lat

Bezrobocie w PolsceAktualnie bezrobocie w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, ale nie oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na aktywizację bezrobotnych zostanie zmniejszona. Jak przebiega mobilizacja zawodowa osób zarejestrowanych w urzędach pracy?

Więcej…

 

Bezrobocie - definicja, rodzaje, stopa. Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie - kobieta poszukująca pracyBezrobocie, w mniejszym bądź większym stopniu, dotyczy każdej współczesnej gospodarki. Objawiać się może w różny sposób - jego konkretyzacja uzależniona jest bowiem między innym od czasu trwania, grup społecznych, w których się pojawia czy zjawisk, z jakimi jest związane.

Więcej…

   

Bezrobocie w społecznej optyce

Bezrobocie w społecznej optyceBezrobocie, to temat rzeka, który wypływa na medialną powierzchnię, wraz z nadejściem kolejnych wyborów lub społecznych protestów. Mogłoby się wydawać, że problem bezrobocia jest banalny i nie warty omawiania, gdyby nie fakt, iż dotyczy, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, każdego z nas.

Dlatego nie sposób pominąć go milczeniem.

Więcej…

 

Skutki bezrobocia

Skutki bezrobociaZjawisko takie jak bezrobocie ma zarówno swoje negatywne ale i pozytywne skutki. Jednym z pozytywnych skutków jest wzrost motywacji do kształcenia. Skoro jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, czym lepsze wykształcenie tym łatwiej będzie nam znaleźć pracę.

Kolejny pozytywny skutek to korzystny wpływ na konkurencyjność na rynku pracy.

Więcej…