Biznesplan - wzór, przykład

Biznesplan - wzór, przkładOgólnie ujmując istotę biznesplanu, biznesplan jest projektem przedsięwzięcia możliwego do realizacji w danych warunkach ekonomicznych. Podstawowym celem, dla którego tworzy się biznesplan jest pozyskanie środków finansowych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, np. rozpoczęcie działalności gospodarczej lub inwestycja ( zakup nowych maszyn, technologii ) środki te są konieczne, gdyż sami nie posiadamy odpowiednich środków mogących w pełni zrealizować naszą wizję działalności gospodarczej.

Jednak biznesplan to nie tylko środki na otwarcie nowej działalności, może być również stworzony w celu przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego już przedsiębiorstwa na które potrzebne są duże środki finansowe.

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

Biznesplan - wzór przykład

Streszczenie

Pierwszym elementem biznesplanu jest streszczenie. Przedstawia ono ogólny pomysł na działalność gospodarczą. Musi być przedstawione krótko i zawierać najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności (coś na wzór streszczenia książki). Ponadto streszczenie zawiera zapotrzebowanie na środki finansowe (opis ile środków i na co potrzebujemy), a także spodziewane efekty ekonomiczne jakie ma przynieść nasza działalność.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Pierwszą częścią biznesplanu jest charakterystyka przedsiębiorstwa, czyli opis zaplanowanej działalności. Taka charakterystyka powinna obejmować:

 • rodzaj prowadzonej działalności
 • siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • dane identyfikacyjne

Analiza rynku

Kolejną częścią biznesplanu jest analiza rynku. W analizie rynku ujmuje się:

 • przedstawienie kontrahentów
 • przedstawienie głównych konkurentów czyli największej konkurencji
 • zakres działalności
 • analiza SWOT

Charakterystyka prowadzonej działalności

W etapie biznesplanu - charakterystyka prowadzonej działalności ujmuje się:

 • przedstawienie produktu lub usługi
 • przedstawienie technologii czyli między innymi kto opracował technologię, czy jest własna czy kupna
 • asortyment
 • dostawcy

Plan marketingowy

Plan marketingowy obejmuje standardowo: strategię marketingową w oparciu o koszty, formy dystrybucji oraz strategię promocji.

Organizacja i zarządzanie

Kolejnym etapem biznesplanu jest organizacja i zarządzanie. Ujmuje się w nim strukturę organizacyjną, liczbę zatrudnionych pracowników oraz ich kwalifikacje zawodowe, a także system wynagrodzeń pracowników.

Plan finansowy

W planie finansowym należy obowiązkowo umieścić:

 • przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej
 • koszty przedsięwzięcia
 • symulacja efektywności przedsięwzięcia przez doliczenie w którym momencie przychody osiągnięte z inwestycji zapewnią zwrot kosztów, a w którym momencie powinien pojawić się zysk, który de facto jest głównym czynnikiem dla któremu tworzy się biznesplan i prowadzi działalność gospodarczą

Załączniki

Ostatnim elementem biznesplanu są załączniki. W zależności od prowadzonej działalności załączniki mogą się nieco różnić, ale zazwyczaj zalicza się do nich między innymi sprawozdania finansowe, projekt budowlany i inne.

Biznesplan jest bardzo ważną, o ile nie najważniejszą, częścią naszej działalności, bowiem od niego zależy czy dostaniemy wsparcie finansowe i czy w ogóle spełnimy wizje o naszej działalności gospodarczej. Biznesplan musi być przemyślany i dokładnie przeliczony jeśli chodzi o koszty. Nie jest łatwo stworzyć dobry biznesplan nie wystarczy tylko dobry pomysł, musi być on jeszcze realny i dokładnie opisany jeśli chodzi o oczekiwane efekty w stosunku do wydatków, żeby otrzymać wsparcie finansowe trzeba mieć naprawdę pomysł wart uwagi, który ma szanse na osiągnięcie w przyszłości zysku.

23 Votes

Komentarze


Przedsiębiorczość wśród młodychMłode osoby uważane są za bardzo przedsiębiorcze, co związa


Nowe formy pracyInternet przyczynił się do powstania nowych form pracy, które opierają się właśnie na pr


Rozwój przedsiębiorczościW Polsce działa wiele organizacji, które mają na celu rozwój przedsięb


Kultura organizacyjnaPrzedsiębiorstwa funkcjonujące na naszym rynku na pierwszy rzut oka są bardzo