Certyfikacja na znak jakości Q krok po kroku: porady dla producentów

Certyfikacja na znak jakości QZnak jakości Q to symbol, który jest zarezerwowany wyłącznie dla produktów spożywczych o ponadprzeciętnych walorach. Otrzymanie uprawnień do oznaczania wyrobów tym znakiem jest dużym przywilejem dla przedsiębiorców. Można się o nie ubiegać w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Procedura obejmuje między innymi złożenie wniosku i dokumentów oraz szczegółowe badania w wyznaczonych jednostkach.

Krok 1: ogólne wymagania na certyfikację znakiem jakości Q

Znak jakości Q to symbol, którym oznaczane są produkty spożywcze o wyższych niż przeciętnie walorach użytkowych i organoleptycznych. O przyznanie certyfikatu uprawniającego do umieszczania znaku jakości Q na opakowaniu wyrobu, mogą ubiegać się producenci, którzy spełniają określone wymagania ogólne. Są to między innymi: seryjna, stabilna i powtarzalna produkcja, potwierdzona badaniami jakość i bezpieczeństwo produktu, zgodność produkcji z podstawowymi normami zarządzania jakością oraz przepisami prawa żywnościowego.

Krok 2: kryteria grupowe dla poszczególnych grup produktów

Nie istnieją jedne, wspólne wymagania przy certyfikacji wyrobów na znak jakości Q. Każda kategoria produktów spożywczych ma swoje odrębne wytyczne. Dotychczas opracowano wymagania dla 16 grup produktów, między innymi produktów przemysłu mięsnego, wyrobów cukierniczych i mleczarskich (pełna lista kategorii dostępna jest na stronie PCBC link: https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-wyrobow/produkt?id=36). Do certyfikacji można zgłosić także produkt, dla którego nie stworzono jeszcze kryteriów grupowych. Należy wówczas złożyć wniosek o ich ustalenie przez Komitet Techniczny ds. Wyrobów Spożywczych .

Krok 3: zgłoszenie wniosku i rejestracja

Po zapoznaniu się z wymaganiami ogólnymi i grupowymi dla danego produktu, producent powinien zgłosić się do PCBC w celu złożenia wniosku zgłaszającego wyrób do certyfikacji. Należy do niego dołączyć także wskazane przez PCBC dokumenty. Na tym etapie wniosek zostaje wstępnie zweryfikowany i zarejestrowany. Podpisywana jest także umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji.

Krok 4: badania w jednostkach badawczych

Jeśli producent nie wykonał jeszcze badań, które są niezbędne do certyfikacji znakiem jakości Q, to zostaje skierowany do akredytowanej jednostki badawczej, która ma uprawnienia do badania danej grupy wyrobów. Są to instytucje niezależne i rzetelne.

Krok 5: decyzja i wydanie certyfikatu uprawniającego do znaku jakości Q

Po ocenie wyrobu, wyników wszystkich badań i dokumentacji technicznej, PCBC podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu uprawniającego do oznaczania produktu znakiem jakości Q. Wszystkie koszty związane z procesem certyfikacji i prowadzonymi badaniami ponosi producent wyrobu, bez względu na decyzję PCBC.

Krok 6: nadzór PCBC nad przyznanym certyfikatem

Decyzja o przyznaniu oznaczenia nie jest ostateczna i nieodwołalna. PCBC prowadzi stały nadzór nad certyfikowanym wyrobem, tak aby mieć pewność, że jakość produktu nie spadła po zakończeniu procesu certyfikacji.

Komentarze