Co zapewnia ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życieUbezpieczenie na życie to finansowe zabezpieczenie przyszłości swoich bliskich. Osoba ubezpieczona może wskazać, kogo chce chronić i jaką kwotę mu przekazać. Dzięki możliwości wykupienia dodatkowych pakietów, możesz rozszerzać zakres ochrony i dopasować polisę do swoich indywidualnych potrzeb.


Jak działa ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie jest zabezpieczeniem finansowym na wypadek śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić ustaloną wcześniej kwotę osobom wskazanym w umowie. Podstawowym warunkiem jest terminowe opłacanie składek, których wysokość zależy głównie od wieku, ogólnego stanu zdrowia, sumy ubezpieczenia oraz dodatkowych pakietów.

Ubezpieczenia na życie mogą pełnić również funkcję inwestycyjną. Jako właściciel polisy możesz zdecydować o tym, aby część składki została przeznaczona na inwestycje w jednym z funduszów kapitałowych. Wystarczy, że zgłosisz taką chęć swojemu ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy.

Dodatkowe pakiety w ubezpieczeniu na życie

Zaletą ubezpieczenia na życie jest możliwość dostosowywania go do swoich potrzeb, nawet w czasie trwania umowy. Zmianie mogą ulec: wysokość składki, częstotliwość jej opłacania, suma ubezpieczenia, osoby uposażone oraz właściciel polisy. Możesz również uzupełnić je o dodatkowe pakiety. Jednym z nich jest ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Mogą się na nią zdecydować osoby w wieku 17–61 lat. Polisa zapewnia wsparcie finansowe dla ubezpieczonego i jego bliskich, gdy zostanie u niego zdiagnozowana ciężka choroba. Dzięki umowom uzupełniającym otrzymuje się także dostęp do bezpłatnych konsultacji specjalistycznych, badań i leczenia.

Polisę na życie możesz rozszerzyć także o ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie, gdy konieczna będzie hospitalizacja w wyniku choroby lub wypadku. Możesz liczyć także na pokrycie kosztów wizyt specjalistycznych, badań i rehabilitacji, które będą konieczne po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest przeznaczone dla każdej osoby między 1. a 66. rokiem życia. W ramach jednej umowy można objąć ochroną nawet 10 ubezpieczonych. Dozwolone jest dodawanie lub usuwanie ich z polisy w dowolnym momencie jej trwania. Ubezpieczenie jest zawierane na 10 lat. Wygasa ono wraz z upływem okresu, na który zostało zawarte, lub z dniem śmierci właściciela. Warto, abyś pamiętał, że w obu przypadkach możesz je kontynuować. Musisz jednak zgłosić się do ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie i zawrzeć nową umowę.

Ubezpieczenie na życie to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zapewnić finansowe bezpieczeństwo swoim bliskim. Uzyskane w ten sposób świadczenie będą mogli przeznaczyć np. na pokrycie zobowiązań lub kontynuowanie edukacji. Polisa daje także możliwość inwestowania pieniędzy. Natomiast dodatkowe pakiety są przeznaczone dla osób, które chcą zapewnić sobie wsparcie na wypadek ciężkiej choroby.

Komentarze