Czy w mikro i małej firmie warto mieć dział windykacji?

Dział windykacjiZanim znajdziemy odpowiedź na to pytanie, ustalmy, czym jest dział windykacji w firmie. To osoba lub zespół ludzi, którzy podejmują działania w celu odzyskania od dłużnika nieuregulowanej należności. Działania podejmowane zgodnie z literą prawa, w ramach dżentelmeńskich ustaleń i polubownych mediacji. Przedstawiciele działu windykacji w ramach swoich działań nie zajmują się zastraszaniem, wymuszaniem czy zajęciami komorniczymi. W ramach etyki dobrych praktyk windykacyjnych eksperci negocjują warunki spłaty zadłużenia i próbują pomóc w rozwiązaniu problemu finansowego dłużnika.

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą, który boryka się z nierzetelnymi nieterminowymi płatnikami (a statystyki mówią, że dotyka to większości przedsiębiorców), to możesz rozważać powołanie w swoich strukturach działu windykacji.

Ale czy warto?

  • jak wiele działów obecnie funkcjonuje w strukturze Twojej firmy? Czy masz dział kadr, księgowości, marketingu, zakupów, logistyki itp.?
  • stworzenie tego typu stanowiska czy działu pociągnie za sobą dodatkowe stałe koszty dla firmy - nieterminowe płatności klientów mogą być przejściowe, wówczas posiadanie stałej komórki windykacyjnej może okazać się zbyteczne
  • działania windykacyjne prowadzone przez Ciebie, jako dotychczasowego kontrahenta dłużnika mogą negatywnie wpłynąć na wzajemne relacje biznesowe

Co w zamian?

  • mikro i mały przedsiębiorca windykację, jak większość swych działań może zlecać w ramach outsourcingu zewnętrznym podmiotom,
  • zewnętrza windykacja to gwarancja w pełni profesjonalnej obsługi ludzi, którzy specjalizują się w odzyskiwaniu należności na drodze polubownej - są do tego przeszkoleni zarówno pod kątem biznesowym, psychologicznym, prawnym, jak i negocjacyjnym
  • korzystając z zewnętrznej obsługi windykacyjnej, nie tylko zdejmujemy ze swojej głowy i własnych obowiązków stres czy niezręczność, ale i odzyskujemy czas na tzw. core business, czyli to, co pozwala naszej firmie się rozwijać i prężnie działać bez przestojów
  • outsourcing windykacji jest banalnie prosty, bez stałych umów, wystarczy skorzystać z jednej z platform internetowych (np. payhelp.pl), gdzie po podaniu do systemu przeterminowanej faktury, specjaliści zajmą się całym procesem windykacji polubownej wykorzystując jedną lub więcej form kontaktu: rozmowa telefoniczna, mail, sms lub kontakt listowny,
  • korzystając z zewnętrznego wsparcia w zakresie windykacji nie ponosisz stałych miesięcznych opłat - rozliczasz się tylko za przekazane do podjęcia działań windykacyjnych nieuregulowane płatności - w tym koszt tej usługi np. w systemie payhelp.pl jest z góry wiadomy i wyniesie od 5 do 8% wartości przeterminowej faktury.

Komentarze