Dodatkowe elementy polisy dla turystów

Polisa dla turystówDo każdej polisy ubezpieczeniowej, niezależnie od jej charakteru, dołączany jest zawsze gruby dokument precyzujący dokładne warunki ubezpieczenia. Są to tak zwane OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to dokument bardzo ważny, ponieważ to w jego treści znajdują się wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, przed czym realnie podróżny jest chroniony i na jakich zasadach może o ubezpieczenie występować do firmy ubezpieczeniowej. Sama umowa ubezpieczenia to de facto jedynie dokument ramowy. Standardowe polisy dla turystów, zwłaszcza te będące częścią pakietów turystycznych oferowanych przez tanie biura podróży, zwykle nie oferują wystarczającej ochrony i dobrym rozwiązaniem jest ich właściwe rozszerzenie.

Ubezpieczenie rezygnacji

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na wyjazd zorganizowany przez biuro, czy sami wnosimy przedpłaty chociażby za noclegi, zawsze ryzykujemy pojawieniem się zdarzenia losowego, przez które nie będziemy w stanie skorzystać z wyjazdu. Specjalne ubezpieczenie od rezygnacji może pozwolić nam na odzyskanie zapłaconych zaliczek przynajmniej w części. Tego typu ubezpieczenie bywa częścią większych pakietów ubezpieczeniowych oraz może mieć charakter ubezpieczenia samodzielnego. Nie należy go mylić z odszkodowaniami w związku z opóźnieniem czy odwołaniem lotu, które zobowiązane są nam z mocy prawa wypłacać linie lotnicze. Ten rodzaj ubezpieczenia może oznaczać zwrot pieniędzy wydanych na bilet lotniczy, ale jest niezależny od wymienionych powyżej roszczeń.

Rozszerzone ubezpieczenie kosztów leczenia

Rozszerzanie ubezpieczenia kosztów leczenia może mieć dwie postaci. Pierwsza z nich daje nam zabezpieczenie na wypadek odniesienia obrażeń w czasie wykonywania sportu zaliczanego do katalogu ekstremalnych. Podstawowe ubezpieczenia podróżne, jeśli nie są oferowane na przykład w pakiecie z karnetem narciarskim, zwykle nie obejmują takich zdarzeń.

Drugim elementem jest ubezpieczenie kosztów powstających w wyniku choroby nie związanej bezpośrednio z wyjazdem lub wynikających z dodatkowych usług nie objętych typowym ubezpieczeniem. Pierwsza kwestia może oznaczać zaostrzenie chorób przewlekłych, pomoc dentysty lub hospitalizację w wyniku zapalenia wyrostka robaczkowego. Drugi z elementów odnosi się do usług, które mogą nie być refundowane lub które nie są uznawane za konieczne, na przykład transport ambulatoryjny. W wielu krajach transport karetką pogotowia w sytuacjach nie zagrażających życiu jest usługą płatną i wtedy typowe ubezpieczenie może go nie obejmować.

https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/ubezpieczenia/koszty-rezygnacji-z-podrozy/turystycznej/

Komentarze