Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - podstawy i przyczyny

Dyscyplinarne zwolnienie z pracyStosunek pracy to jeden z najbardziej specyficznych w prawie. Poświęcona mu jest cała gałąź teorii prawa oraz Kodeks Prawny. Jest regulowany przez wiele ustaw, poprawek do nich, na jego gruncie codziennie toczy się wiele spraw. Stosunek ten można zakończyć na wiele sposobów. Polubownie - np. przez porozumienie stron; lub też nie - poprzez dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Czym jest dyscyplinarne zwolnienie z pracy?

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy jest wyjątkowym trybem zakończenia stosunku pracy zainicjowanym przez stronę określoną w Kodeksie jako "pracodawca". Dojść może do niego tylko i wyłącznie, jeżeli posiadamy odpowiednie podstawy prawne. Kodeks Pracy określa, że do zwolnienia dyscyplinarnego może dojść wtedy, gdy:

  • pracownik naruszył w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki;
  • w czasie trwania umowy pracownik dopuścił się przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na stanowisku;
  • pracownik stracił uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu.

To od opinii pracodawcy w głównej mierze zależy, czy do zwolnienia dyscyplinarnego dojdzie. Niestety, miały już miejsce przypadki, w którym to pracodawcy nadużywali tego przywileju tylko po to, by pozbyć się pracownika unikając okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik może oczywiście wejść na drogę sądową z tytułu nadużycia przez pracodawcę.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Proces dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Proces ten rozpoczyna rzecz jasna pojawienie się minimum jednej z trzech przesłanek określonych w Kodeksie. Pracodawca, który dowiedział się o zaistnieniu sytuacji posiada miesiąc na dyscyplinarne zwolnienie pracownika. Czas ten liczy się od dnia, w którym pracodawca zyskał świadomość popełnienia przez pracownika czynu. Jeżeli w trakcie tego okresu pracodawca nie podejmie żadnych kroków, traci on prawo do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.

Jeżeli jednak pracodawca zmieści w tym okresie, to do jego decyzji należy, jak postąpić. Zwolnienie dyscyplinarne często jest ostatecznością lub jest stosowane przy naprawdę ciężkich przewinieniach. Zazwyczaj stosuje się początkowo oficjalną naganę, która ma przeciwdziałać dalszym działaniom na szkodę firmy. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na dyscyplinarne zwolnienie, to jak najbardziej ma do tego prawo.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Rozwiązanie umowy o pracę

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, ale nie w standardowym trybie. W tym przypadku pracodawca ma o wiele więcej praw niż pracownik. Do decyzji pracodawcy jest to, czy zachowany będzie okres wypowiedzenia umowy, czy też zakończenie stosunku pracy będzie miało skutek natychmiastowy. Oczywiście, żeby pracodawca mógł to zrobić, musi mieć odpowiednie uzasadnienie i podstawy. Jednak jeżeli je posiada, nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosował ten krok.

Należy również pamiętać, że dyscyplinarne zwolnienie z pracy dotyczyć może również osób, które aktualnie przebywają na urlopie wychowawczym bądź wypoczynkowym. Ma to na celu zachowanie miesięcznego okresu, który ma pracodawca na podjęcie decyzji o zakończeniu stosunku pracy z efektem natychmiastowym.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Konsultacja ze związkami zawodowymi

Jeżeli w miejscu pracy działa związek zawodowy lub jeżeli zwalniany pracownik jest członkiem związku zawodowego, to pracodawca przed wystosowaniem zwolnienia dyscyplinarnego musi się ze związkami skonsultować. Wydają one swoją opinię dot. podstaw bezzwłocznego wypowiedzenia umowy. Mogą one zarówno wydać decyzję pozytywną jak i negatywną, jednak musi do niej dojść w przeciągu 3 dni od kontaktu z pracodawcą.

Do konsultacji musi również dojść, jeżeli to pracownik z własnej inicjatywy zgłosił się do związku zawodowego w celu uzyskania wsparcia w sprawie. Taka opinia również będzie dla pracodawcy wiążąca.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Konsekwencje dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy pozostawia niestety na pracowniku “piętno”. W każdym nowym miejscu pracy będzie musiał pokazać świadectwo pracy wraz z przyczyną zakończenia danego stosunku pracy, którą to będzie właśnie zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawcy niestety zawsze będą patrzyli na taką osobę mniej przychylnie, nieważne jak wykwalifikowana będzie.

Za pomoc merytoryczną przy tworzeniu artykułu dziękujemy prawnikowi Jakubowi Kalakowi (https://smadwokaci.pl).