Empowerment - czyli koncepcja upełnomocnienia pracowników

Koncepcja upełnomocnienia pracownikówW ciągu ostatnich paru lat nadeszły duże zmiany w prosperowaniu firm. Robotyzacja, komputeryzacja i internet sprawiły, że świat biznesu funkcjonuje nie tylko sprawniej i lepiej, ale przede wszystkim efektywniej.

Termin „empowerment” używany jest bardzo często w terminologii z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to koncepcja, która powstała po latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Założenia empowermentu

Głównym założeniem empowermentu jest danie jednostce osobowej poczucia samowolności i swobodności w wykonywaniu nowych, zazwyczaj bardziej odpowiedzialnych zadań.

Dzieje się to przede wszystkim dlatego, że u danego pracownika wzmocniona jest własna siła działania dzięki poczuciu swojej wartościowości. Oznacza to również, że dana osoba posiada umiejętność poradzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, a przede wszystkim wtedy, kiedy jest się w bezpośrednim zagrożeniu i niebezpieczeństwie. Ekonomiści twierdzą, że opierając się na tej zasadzie można „zbudować” silną organizację np. bardzo dobrze prosperującą firmę, gdzie pracownikom zostaną powierzone odpowiedzialniejsze zadania do wykonania. Jest to również bardzo dobry sposób na to, aby poprawić produkcyjność firmy i równocześnie wzmocnić jej konkurencyjność.

Dlaczego empowerment jest coraz częściej zastosowywany?

Otóż dzieje się to dlatego, że powierzając danemu pracownikowi nowe, bardziej odpowiedzialne funkcje w danej firmie, czy też organizacji spowodowany będzie wzrost jego kompetencji, a efekt taki, że powierzone zadania będą wykonywane bardziej rzetelnie. Zadaniem menadżerów jest dostrzec osoby, które chcą więcej działać na rzecz firmy i sprawić im takie warunki i taki klimat pracy, aby mogły się one w pełni rozwijać pokazując na co je tak naprawdę stać.

Empowerment to „wzięcie rzeczy w swoje ręce”, przede wszystkim kiedy trzeba rozwiązać dany problem. Dzisiejsze firmy i korporacje są świadome tego, że empowerment nie jest zjawiskiem przejściowym. Aby utrzymać się na rynku i być konkurencyjnym, należy koncentrować się nie tylko na szybkości produkcji, ale i na jakości produkowanego towaru. Osobą, które chcą się bardziej zaanagażować na rzecz firmy, należy powierzyć nowe obowiązki, a czasami wypróbować nowych pomysłów, które są przez nie zasugerowane.

Koncepcja empowermentu

Podsumowując można stwierdzić, że koncepcja empowermentu jest bardzo prosta. Ma ona za zadanie przekazanie części obowiązków danemu pracownikowi, aby wykorzystać jego drzemiący potencjał i wzmocnić jego autorytet.

Jest wielu zatrudnionych, którzy pracują na swoim stanowisku i „robią swoje”. Są ale i tacy, którzy chętnie robiliby coś innego, bardziej odpowiedzialnego. To właśnie tacy pracownicy powinni być bardziej wspierani przez zarząd danej firmy i to im powinno się przekazać nowe obowiązki.

Bardzo często zastosowanie strategii empowermentu wprowadzane zostaje w celu zmian struktur hierarchicznych w danej firmie.

Komentarze