Ekonomia

Dobra ekonomiczne i usługi

Dobra ekonomiczne i usługiZarówno dobra ekonomiczne jak i usługi są podstawowymi elementami rynku i przedsiębiorstwa.

Ekonomia - Dobra

Dobra są to po prostu środki materialne, dzięki którym ludzie zaspakajają swoje potrzeby.

Więcej…

 

Makroekonomia - definicja, omówienie

MakroekonomiaMakroekonomia jest dziedziną ekonomii, która w odróżnieniu od mikroekonomii zajmuje się wielkościami zbiorczymi, które nie dotyczą jednostki lecz całej gospodarki, bada nie tylko ją jako całość, ale również prawidłowości, jakie nią rządzą. Głównym przedmiotem działań makroekonomicznych jest dzielenie dochodów narodowych. Ta dziedzina wiedzy zainteresowana jest również wszelkimi pojęciami z nim związanymi.

Więcej…

   

Mikroekonomia - definicja, omówienie

MikroekonomiaEkonomia dzieli się zwyczajowo na mikro i makroekonomię. Mikroekonomia to dział ekonomii, który zajmuje się badaniem wyborów człowieka w warunkach, gdy dobra są rzadkie.

Więcej…

 

Ekonomia - definicja

EkonomiaDefinicja - Ekonomia jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem tego, jak społeczeństwo wykorzystuje swoje ograniczone zasoby, aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić swoje potrzeby.

Wiadomo, że zawsze mamy do czynienia z decyzjami alternatywnymi. W ekonomicznym słowniku wyróżnia się wiele podstawowych pojęć. Jednym z nich jest rzadkość dóbr. Oznacza to, że są produkty i usługi niezwykle rzadkie, których jest za mało, aby całe społeczeństwo było usatysfakcjonowane i mogło je posiadać.

Więcej…