Istota skargi kasacyjnej do NSA

Skarga kasacyjnaDecyzje wydawane przez różnego rodzaju organy administracji państwowej są dla każdego obywatela wiążące. Ich nieprzestrzeganie oznacza szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Doskonale jednak wiadomo, że każdy ma prawo do popełniania błędów. Jeśli rozstrzygnięcie, które zapadło w sprawie, w której byliśmy stroną nie jest dla nas satysfakcjonujące i istnieją oczywiste przesłanki co do tego, że mamy rację, możemy wnieść odwołanie. Co więcej, możemy robić to kilkukrotnie, na różnym szczeblu. Jednym z nich jest skarga kasacyjna do NSA, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarga na wysokim szczeblu

Naczelny Sąd Administracyjny zajmuje się, między innymi rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Złożona do niego skarga jest czwartym, a zarazem ostatnim krokiem w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym. Poprzedzają ją, kolejno: wydanie decyzji administracyjnej i odwołanie od niej, a także skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Skarga kasacyjna do NSA może być złożona przez:

  • prokuratora
  • stronę w sprawie
  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Rzecznika Praw Obywatelskich

Ma to miejsce po doręczeniu odpisu zaskarżonego orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Sporządzić ją musi radca prawny lub adwokat, co zagwarantuje nam, że będzie ona pozbawiona braków formalnych i spełni wszelkie niezbędne wymagania. Wśród nich znajdują się między innymi: wyszczególnienie podstaw wniesienia skargi, zawarcie wniosku o uchylenie albo zmianę orzeczenia czy zawarcie oznaczenia zaskarżonego orzeczenia.

Istotne przesłanki

Należy pamiętać o tym, że skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego musi opierać się na kilku konkretnych podstawach. Aby miała ona znaczenie, musi zaistnieć uzasadnione podejrzenie o niewłaściwym zastosowaniu prawa, naruszeniu przepisów postępowania, lub o niewłaściwej wykładni prawa materialnego, która w znaczący sposób wpłynęła na wynik sprawy. Choć cała procedura wymaga sporej ilości czasu i zaangażowania profesjonalistów, warto podjąć to działanie by mieć pewność, że chroniliśmy swojego interesu i zrobiliśmy wszystko, co było możliwe.

Komentarze