Jak odbywa się nauka angielskiego dla firm?

Nauka angielskiego dla firmFirmy organizują kursy języka angielskiego w celu podniesienia kwalifikacji swoich pracowników. Mogą oferować takie szkolenia jako obowiązkowe kursy lub jako dodatkowe benefity dla swoich pracowników. Kurs językowy taki jak na przykład angielski dla firm może się odbywać na trzy sposoby - w postaci kursów stacjonarnych, elearnigu lub blended-learningu.

Pierwszy z wymienionych rodzajów kursów to kursy stacjonarne, czyli po prostu zajęcia prowadzone przez lektora. Taki rodzaj lekcji może odbywać się w firmie lub w szkole, a także może być prowadzony przez lektora online. Elearning to internetowy kurs językowy udostępniany przez platformy online. Nauka na platformie odbywa się przy pomocy innowacyjnych metod nauczania, a dzięki temu że nie wymaga obecności lektora jest nieograniczona czasowo. W związku z tym, że odbywa się przez internet jest również dostępna z każdego miejsca na świecie. Osoba ucząca się języka na platformie jest panem swojego czasu oraz stylu nauki, dlatego sama decyduje o tym w jakim tempie oraz czego się uczy. Metoda blended-learning to połączenie kursów z lektorem z uzupełnieniem zajęć dzięki dostępowi do platformy.

Jakie często spotykane problemy pojawiają się przy organizacji kursów językowych dla firm?

Kurs angielskiego dla firm to duża inwestycja, dlatego przed zorganizowaniem takiego kursu warto jest zapoznać się z problemami jakie często wynikają podczas szkoleń. Pierwszą kwestia jaka może wyniknąć w czasie organizacji szkolenia to niska frekwencję na zajęciach. Kurs językowy to dodatkowy obowiązek, który spada na barki pracowników więc mogą oni nie podchodzić do niego zbyt entuzjastycznie. Nie warto jednak karać ich za nieprzychodzenie na zajęcia - sprawi to tylko że z jeszcze większą niechęcią będą podchodzić do nauki. A przecież firma organizuje kursy językowe, aby pracownicy się czegoś na nich nauczyli, a nie po to aby na nich tylko przesiadywali. Rozwiązaniem problemów z niską frekwencją mogą być za to nagrody za uczęszczanie na zajęcia (na przykład większe możliwości awansu). Kolejnym problem podczas organizacji nauki angielskiego dla firm jest brak motywacji pracowników. Tak jak wspominaliśmy wcześniej samo przyjście na zajęcia nie sprawi, że pracownicy nauczą się języka. Aby kurs angielskiego dał jakiś efekt kursant musi brać udział w zajęciach z zaangażowaniem i uwagą. Ten punkt wiąże się w tym aspekcie z poprzednim i warto jest właśnie zachęcić pracownika do nauki dodatkowymi motywacjami w postaci nagród.

Kiedy już pracownicy są wystarczająco zmotywowani do nauki, warto jest mieć sposób na zmierzenie tego czy inwestycja firmy się zwraca. Czyli czy pracownicy rzeczywiście robią postępy w nauce języka angielskiego. Dlatego przy wyborze kursu ważne jest, aby można było w precyzyjny sposób sprawdzić czego nauczyli się pracownicy podczas zajęć. Warto jest więc wybrać kurs, który oferuje dostęp do szczegółowych raportów dotyczących ich postępów (takich jak raporty aktywności udostępniane przez platformę ELLA).

Komentarze