Jak odpowiednio urządzić i wyposażyć funkcjonalne biuro?

BiuroPrzedsiębiorcy osiągający sukcesy, wiedzą doskonale, że funkcjonalne biuro to w dzisiejszych czasach tak naprawdę inteligentne biuro, czyli takie, w którym do optymalizacji przebiegu większości procesów wykorzystuje się nowe technologie.

To dzięki nim firma może minimalizować nakład czasu, pracy i oczywiście redukować koszty potrzebne każdego dnia do jej sprawnego działania. Trudno dziś wyobrazić sobie dobrze zorganizowane, nowoczesne biuro, w którym nie istnieje zmodernizowana infrastruktura IT, za obsługę klimatyzacji odpowiada pracownik, a spotkania biznesowe prowadzone są na korytarzu. Jest bowiem przynajmniej kilka elementarnych udogodnień, których wdrożenie każda firma musi rozważyć, jeśli nie chce pozostawać w tyle za swoją konkurencją. Do tych najistotniejszych należą systemy sterowania inteligentnymi budynkami czy inteligentne sale wideokonferencyjne. Jak podkreślają specjaliści z VisionCube, którzy zajmują się automatyką biurową i wyposażeniem firm w sprzęt wideokonferencyjny, równie ważna dla funkcjonalności biura jest w następnej kolejności integracja systemów sterowania i nadzoru wykorzystywanych w firmie urządzeń. Chodzi tu m.in. o ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, oświetlenie, kontrolę dostępu czy detekcję obecności.

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami i automatyka budynkowa

Systemy automatyki budynkowej (BMS) pozwalają miedzy innymi zarządzać oświetleniem czy pracą klimatyzacji, czyniąc pomieszczenia biurowe wygodniejszymi i lepiej dostosowanymi do aktualnych potrzeb pracowników czy ich poszczególnych grup. Sterowanie systemami tego typu i ich automatyzacja, pozwalają personelowi skoncentrować się przy wykonywaniu swoich obowiązków na tym, co faktycznie istotne. Systemy sterowania oświetleniem czy ogrzewaniem umożliwiają ponadto optymalizację ilości wykorzystywanej energii, a więc obniżenie kosztów eksploatacji budynku, a systemy kontroli dostępu w znaczący sposób mogą wpłynąć na poprawę poziomu bezpieczeństwa w firmie. Systemy zarządzania i sterowania BMS pozwalając się zintegrować z systemami multimedialnymi przodujących producentów: AMX, Creston, Kramer, KNX, Disruptive Technologies czy Extron, w praktyce poprawią między innymi funkcjonalność automatyki budynkowej. Prostym przykładem jest automatyczne zarządzanie rodzajem treści wyświetlanych przez monitory będące na wyposażeniu firmy w zależności od zaistniałej sytuacji. Mogą one np. informować o nagłym zagrożeniu czy przekazywać inne istotne dla kadry komunikaty albo treści reklamowe. Ciekawym rozwiązaniem o takiej nieograniczonej w zasadzie ilości możliwych zastosowań są również popularne ostatnio ściany wizyjne.

Systemy wideokonferencyjne, a inteligentne biuro

Nowoczesne biuro typu smart nie może często obejść się w swojej codziennej pracy bez wideokonferencji. Sala wideokonferencyjna to miejsce, gdzie znaleźć powinien się nie tylko wysokiej klasy sprzęt do wideokonferencji, ale także przestrzeń, gdzie powinna być widoczna integracja urządzeń audio i video z innymi systemami. Dzięki takim rozwiązaniom wideokonferencja może przebiegać w zgodzie z założonymi scenariuszami. Chodzi na przykład o to, aby zainicjowana wideokonferencja „ustawiała” niejako odpowiedni poziom oświetlenia sali, zasuwała rolety i dostosowywała nagłośnienie. Wystarczy wyobrazić sobie, sytuację, gdy sprzęt wideokonferencyjny działa we współpracy z innymi systemami, by zrozumieć, jak efektywnie przebiegać mogą narady czy negocjacje, których nie zakłócają problemy natury czysto technicznej. Idea Smart Office uwzględnia także fakt, że istotne dla działania firmy procesy komunikacyjne odbywają się także w mniejszych pomieszczeniach i przy indywidualnych stanowiskach pracy. Tam także realizowane są zadania, których powodzenie zależy w ogromnym stopniu od użycia nowych technologii. Koniecznością jest również dbanie o komfort wyspecjalizowanej kadry, dla której wyposażenie stanowiska pracy i obecność rozmaitych udogodnień, jest sprawą coraz ważniejszą. Tym bardziej trudno dziś świadomie rezygnować z takich dobrodziejstw technologicznych jak automatyka pomieszczeń, wideokonferencje w chmurze czy inteligentne systemy sterowania.

Komentarze