Jak odzyskać swoje należności szybko i sprawnie?

Odzyskanie swojej należnościProwadzenie biznesu często związane jest ze współpracą z różnymi firmami i osobami, które nie zawsze bywają uczciwe. Czasami nawet najlepszym kontrahentom zdarza się potknięcie i stają się nie wypłacalni lub unikają dokonania płatności w terminie. W takiej sytuacji konieczna jest windykacja należności. Aby nie zajmować się tym samodzielnie i nie tracić energii, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która posiada odpowiednie narzędzia i personel, aby przeprowadzić ją na wszystkich etapach.

Polubowna windykacja należności

Kiedy minie termin zapłaty faktury, warto wykonać telefon przypominający o zobowiązaniu, ponieważ każdemu z nas może zdarzyć się zapomnieć o takiej płatności. Jeśli jednak dana osoba unika kontaktu lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wówczas można podjąć już kolejne kroki. Warto udać się w tym celu do firmy windykacyjnej, ponieważ na wielu dłużników działa już sam fakt, że wezwanie do zapłaty kierowane jest właśnie przez taką firmę, a nie wierzyciela. Zwykle wezwanie wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i wskazuje się w nim konkretny termin na dokonanie zapłaty, wskazując jednocześnie, że w przypadku braku uiszczenia wskazanej kwoty podjęte zostaną kolejne kroki. Firmy windykacyjne takie jak fluence.com.pl często wysyłają do zobowiązanych również smsy informujące o zadłużeniu, wiadomości e-mail oraz wykonują telefony. Istnieje również możliwość wysłania pracownika terenowego do miejsca zamieszkania lub siedziby konkretnej firmy, który będzie starał się odzyskać należność.

Sądowa windykacja należności i egzekucja komornicza

Bywa, że udaje się zadłużenie rozłożyć na dogodne dla obu stron raty. Wielu dłużników, pomimo częstego monitorowania przez firmę windykacyjną, unika jednak nadal kontaktu i dokonania płatności. Wówczas sprawę należy skierować do sądu w celu ich przymuszenia. Firma windykacyjna bez trudu przygotuje w takiej sytuacji pozew i dokona wszelkich formalności.

Jak przebiega dalsza ścieżka?

  • Po rozpatrzeniu sprawy, sąd wystawia nakaz zapłaty.
  • Następnie, sprawa trafia do komornika, który może zająć wynagrodzenie, rachunek bankowy, ruchomości i nieruchomości dłużnika.
  • Firma windykacyjna nadal ma możliwość monitorowania zadłużenia i występowania z kolejnymi pismami i wezwaniami.

Komornik jest zwykle ostatecznością, jednak kiedy sprawa trafi do niego, dłużnik musi liczyć się z tym, że to on opłaci wszelkie koszty wynikające z dokonywanych przez niego czynności. Najczęściej szybko udaje mu się odzyskać wierzytelność.

Komentarze