Jak zostać specjalistą HR? Jakich umiejętności do tego potrzeba? Jakie cechy należy posiadać?

Specjalista HRHR to branża, która stwarza duże możliwości na wzmożenie aktywności zawodowej, rozwój w swojej karierze i osiągnięcie zadowalających warunków zatrudnienia, które umożliwią stabilne funkcjonowanie. Zarządzanie kadrą pracowniczą to proces złożony i wieloetapowy, a tym samym wymagający szerokiej wiedzy i wielu różnorodnych umiejętności. Jak zostać specjalistą HR? Które cechy szkolić, żeby móc odnaleźć się w tej branży?

Czym zajmuje się HR-owiec?

Żeby zostać specjalistą HR, należy dobrze poznać specyfikę pracy na tym stanowisku. Osoba taka zajmuje się realizowaniem procesów rekrutacyjnych, ale także i obsługą pracownika już zatrudnionego.

Wśród tej obsługi należy wymienić planowanie i przeprowadzanie szkoleń, pomoc we wdrożeniu pracownika, planowanie systemu motywacyjnego, szkicowanie ścieżki przebiegu kariery, ocenę kompetencji i efektywność zatrudnionego. Tak szeroki zakres obowiązków wymaga wiedzy z kilku dziedzin, m. in. psychologii czy administracji.

Jakie umiejętności powinien mieć specjalista HR? - Rekrutacja

Jednym z najważniejszych obowiązków specjalisty HR jest rekrutacja nowych pracowników. Polega ona na wstępnej analizie nadesłanych aplikacji, wyłonieniu najbardziej ciekawych CV oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której rekruter poznaje dokładnie kandydata. Na tej podstawie dokonuje analizy i wyłania najlepsze osoby, które prezentuje przełożonemu jako warte zatrudnienia. Żeby rozmowa kwalifikacyjna mogła być owocna, rekruter musi wykazać się umiejętnością aktywnego słuchania, wyciągania wniosków oraz dociekliwością. Rekruter musi umieć także rozładować stres, który udziela się obydwu stronom podczas takiego spotkania. Specjalista HR powinien być osobą, która posiada przeszkolenie z zakresu psychologii, umie odczytać przekaz zarówno werbalny, jak i niewerbalny, i na tej podstawie stworzyć obraz rekrutowanej osoby, naszkicować jego mocne strony oraz słabe, umiejętności i pewne braki. Następnie musi zestawić je z profilem stanowiska i określić, który kandydat sprawdzi się w obowiązkach, które zostaną mu powierzone. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne to podstawowe narzędzie pracy rekrutera. Musi on wiedzieć, w jaki sposób nawiązać relację, jak poprowadzić rozmowę oraz jakie pytania powinien zadać.

Umiejętności przy pracy z zatrudnionymi

Obok rekrutacji specjalista HR zajmuje się także obsługą zatrudnionych. Jedną z najważniejszych umiejętności, która łączy się również z predyspozycjami do przeprowadzania rekrutacji jest zdolność analityczna. Specjalista HR musi umieć odczytywać dane i wyciągać z nich wnioski, ale także umieć analizować zachowanie pracowników, żeby dokonać prawidłowej i sprawiedliwej oceny, a także naszkicować nowe cele, jakie przed zatrudnionym zostaną postawione. Empatia to również ważna cecha, która pozwoli zrozumieć pewne stanowiskowe problemy pracownika i pomoże określić nowe wzywania oraz efektywne narzędzia motywacyjne. Specjalista HR musi także umieć budzić zaufanie. Jest to bowiem osoba, do której pracownik może zwrócić się z prośbą o pomoc, np. przy przeszkoleniu.

Autor: www.kursnahr.pl.

Komentarze