Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

NotariuszNotariusz jest prawnikiem specjalizującym się w sporządzaniu aktów notarialnych oraz oferującym inne czynności prawne. Kiedy warto się do niego udać?

Z pomocy notariusza korzystamy tylko w określonych sytuacjach. Ten specjalista w zakresie prawa oferuje wsparcie zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla przedsiębiorstw czy organizacji.

Kim dokładnie jest notariusz? Jakie usługi oferuje? Gdzie można skorzystać z jego pomocy?

Notariusz - kto to jest?

Notariusz, który w przeszłości nazywany był również rejentem, jest prawnikiem, który zajmuje się świadczeniem czynności notarialnych. Jako osoba zaufania publicznego jest on mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i posiada ochronę przysługującą funkcjonariuszom publicznym.

W polskim systemie prawnym działalność notarialna jest regulowana przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie. W dokumencie tym znajdują się dokładne informacje o tym, kto może zostać notariuszem, a także jakie są obowiązki notariuszy.

Czym zajmuje się notariusz?

Zasadniczo, głównym obszarem pracy notariusza jest przygotowywanie aktów notarialnych. Akty te mają na celu prawne potwierdzenie dokonania określonych czynności. Warto wskazać, że niektóre z nich nie posiadają skutków prawnych, dopóki nie zostaną sporządzone jako akt notarialny.

Akty notarialne posiadają charakter dokumentów urzędowych. Mają one na celu poświadczenie złożenia oświadczenia woli.

W związku z tym notariusz ma za zadanie poświadczyć określone czynności swoich klientów, a tym samym nadać im właściwą moc z punktu widzenia przepisów prawa.

Formę aktu notarialnego muszą posiadać między innym:

 • pełnomocnictwa do prowadzenia niektórych czynności prawnych
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości
 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, przedłużenie użytkowania wieczystego, przenoszące użytkowanie wieczyste
 • oświadczenia właściciela nieruchomości w przypadku ustanowienia na niej ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki
 • umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
 • umowy majątkowe małżeńskie, na przykład intercyza
 • oświadczenia darczyńcy o umowie darowizny
 • umowy o dział spadku z nieruchomością
 • umowy zbycia spadku
 • umowy spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej

Wobec tego do notariusza należy udać się zawsze wtedy, gdy konieczne jest przygotowanie aktu notarialnego - bez niego wymienione powyżej czynności nie posiadałyby mocy prawnej.

Oprócz tego notariusz oferuje innego rodzaju usługi:

 • spisywanie testamentów notarialnych i ich przechowywanie na życzenie spadkodawcy
 • sporządzanie poświadczeń różnych typów, na przykład poświadczeń podpisu, daty okazania dokumentu, zgodności kopii z oryginałem
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie wypisów, odpisów, wyciągów dokumentów
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, ważnych dokumentów
 • przygotowywanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • doradztwo prawne w określonym zakresie
 • doręczanie oświadczeń

Notariusz prowadzi powyższe czynności w swojej kancelarii notarialnej, ale również istnieje możliwość prowadzenia ich u klienta, na przykład ze względu na jego pogorszony stan zdrowia czy podczas protokołowania zgromadzeń.

Jak wybrać odpowiedniego notariusza?

Możemy zdecydować samodzielnie, jaki notariusz wykona dla nas określone czynności notarialne. Warto zatem wybrać takiego, który posiada doświadczenie w tej dziedzinie oraz jest w stanie zapewnić swoim klientom pełną i fachową obsługę.

Adresy kancelarii notarialnych można znaleźć już teraz całkowicie on-line - wiele kancelarii ma własne strony internetowe, na których można dowiedzieć się więcej na temat określonych usług notarialnych, a także kosztów związanych z tego rodzaju usługami.

Cenniki usług notarialnych są regulowane przez tak zwaną taksę notarialną, która określa maksymalne ceny poszczególnych czynności notarialnych. Kancelarie nie mogą wobec tego ustalać cen wyższych niż te zawarte w taksie.

Autor: www.notariusz-kabat.pl.

Komentarze