Kiedy warto przejść na podatek liniowy?

Podatek liniowyPodatek liniowy to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. W artykule podpowiemy, kiedy warto się na nią zdecydować. Wyjaśnimy również, w jakich przypadkach podatek liniowy nie będzie opłacalny.

Przedsiębiorca, który rejestruje działalność gospodarczą, musi wskazać formę jej opodatkowania. Polskie przepisy dopuszczają następujące formy opodatkowania działalności:

 • skalę podatkową (opodatkowanie na zasadach ogólnych),
 • podatek liniowy,
 • karta podatkową,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dziś przyjrzymy się bliżej opodatkowaniu podatkiem liniowym.

Podatek liniowy - co to jest?

Prawo do wyboru podatku liniowego mają wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i tylko w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów. W przypadku takiej formy opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jeśli rejestrując działalność, wybierzesz opodatkowanie podatkiem liniowym, dochody Twojej firmy będą opodatkowane 19% stawką podatku. Bez względu na ich wysokość. W przypadku takiej formy opodatkowania zaliczki na podatek dochodowy należy odprowadzać co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym lub co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Można odprowadzać je także w sposób uproszczony.

Wybierając podatek liniowy, obniżysz podstawę opodatkowania jedynie o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób współpracujących, poniesione straty, oraz dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Podobnie jak pozostałe formy opodatkowanie, także podatek liniowy posiada swoje wady i zalety.

Podatek liniowy - zalety:

 • stały próg podatkowy w wysokości 19 proc. niezależnie od uzyskanego dochodu,
 • korzystna stawka podatku dla wysokich dochodów,
 • możliwość odliczenia od dochodu składek na ZUS, a od podatku - składek zdrowotnych,
 • brak obowiązku odprowadzenia podatku, jeśli podatnik nie osiągnie przychodu,
 • łatwość wyliczenia kwoty podatku. Przedsiębiorca nie musi bowiem pamiętać o progach kwot (tak jak w przypadku skali podatkowej).

Podatek liniowy: wady:

 • brak kwoty wolnej od podatku,
 • konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a po przekroczeniu przychodu w wysokości 1 200 000 euro - ksiąg rachunkowych,
 • brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, dostępnych dla przedsiębiorców, opodatkowanych skalą podatkową,
 • brak możliwości rozliczenia z małżonkiem,
 • brak możliwości rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kiedy warto przejść na podatek liniowy?

Najpopularniejszą formą opodatkowania wśród polskich przedsiębiorców jest obecnie skala podatkowa. Uwzględnia ona dwie stawki podatkowe - 18%, obowiązującą do kwoty dochodu 85528 zł, oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Na podatek liniowy powinni przejść przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym osiągnął dochody wyższe niż 85 528 zł. Graniczną kwotą, która zapewnia opłacalność takiej formy opodatkowania, jest 100 000 zł.

Podatek liniowy może okazać się także dobrym wyborem dla osób bezdzietnych i tych, które nie pozostają w związkach małżeńskich. Taka forma opodatkowania wyklucza bowiem możliwość rozliczenia podatku wraz z małżonkiem lub dzieckiem.

Ważne: jeśli nadwyżka dochodu jest niewielka, skala podatkowa wciąż może okazać się bardziej opłacalna niż podatek liniowy. Podstawą decyzję o zmianie powinno być więc wykonanie precyzyjnej kalkulacji. Takie kalkulacje może wykonać Twoje biuro księgowe. McCarthy & Taggart Group zajmie się obsługą księgową Twojej firmy.

Jak przejść na podatek liniowy?

Jeśli rejestrujesz działalność i chcesz opodatkować dochody podatkiem liniowym, wskaż taką formę w polu 18 na druku CEIDG-1. Jeśli do tej pory korzystałeś z innej formy opodatkowania, jednak chcesz przejść na podatek liniowy, musisz złożyć oświadczenie o zmianie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną i musi zostać opatrzone Twoim podpisem. Możesz wysłać je listem poleconym lub dostarczyć do urzędu osobiście.

Jeśli posiadasz podpis kwalifikowany lub profil zaufany EPUAP, formę opodatkowania możesz zmienić także elektronicznie. Aby tego dokonać, wejdź na stronę ceidg.gov.pl, a następnie dokonaj zmian w formularzu CEIDG-1.

Kiedy złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania?

Do końca ubiegłego roku oświadczenie o zmianie formy opodatkowania należało złożyć do 20 stycznia danego roku. Od 1 stycznia 2019 zasady składania oświadczeń uległy jednak zmianie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, oświadczenie należy złożyć:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnięto w grudniu, a więc w ostatnim miesiącu roku podatkowego.

Kiedy podatek liniowy nie przyniesie korzyści?

Podatek liniowy nie będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy:

 • w skali roku osiągają dochody niższe niż 85528 zł,
 • wychowują samotnie dziecko lub dzieci,
 • pozostają w związku małżeńskim i chcą rozliczyć się razem z małżonkiem.

Komentarze