Kindergeld - ile wynosi zasiłek na dzieci w 2020 roku?

Zasiłek na dzieciKindergeld to rodzinny zasiłek na dzieci, z którego chętnie korzystają Polacy pracujący w Niemczech. Komu przysługuje to świadczenie i ile ono wynosi w 2020 roku? Przeczytaj artykuł i zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o niemieckim zasiłku rodzinnym.

Kindergeld to zasiłek, który przysługuje każdej osobie legalnie zatrudnionej na terenie Niemiec na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25. roku życia. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne - w takim przypadku ograniczenie wiekowe nie obowiązuje - wymagane jest jednak okazanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. Co ważne - wysokość świadczenia zależna jest od liczby posiadanych dzieci - im więcej, tym wyższy zasiłek może być przyznany dla rodziców. W przypadku, gdy rodzice mieszkają razem, zasiłek wypłacany jest matce - jeśli jednak żyją osobno (separacja, rozwód), Kindergeld trafia w ręce tego rodzica, który mieszka z dzieckiem.

Na jakie dzieci wypłacany jest Kindergeld w Niemczech?

Wiek dziecka nie jest jedynym warunkiem do uzyskania Kindergeld przez rodziców. Według prawa socjalnego w Niemczech zasiłek rodzinny wypłacany jest na:

 • rodzone dzieci (leibliche Kinder),
 • adoptowane dzieci (adoptierte Kinder).

Co ważne - o Kindergeld ubiegać się mogą również, które mieszkają z:

 • dziećmi małżonka,
 • dziećmi przybranymi,
 • dziećmi partnera życiowego, który jest tej samej płci,
 • wnukami.

Kindergeld w 2020 roku - ile wynosi?

Kindergeld jest świadczeniem, które wypłacane jest co miesiąc. Urzędem, który rozpatruje oraz przyznaje zasiłek, jest Familienkasse (kasa rodzinna). Wysokość Kindergeld w 2020 roku wynosi:

 • 204 euro - pierwsze i drugie dziecko,
 • 210 euro - trzecie dziecko,
 • 235 euro - każde kolejne dziecko.

Co ważne - od 1 stycznia zmianom uległy progi dochodowe w Niemczech. Ze względu na zniesienie najwyższego z nich większa liczba osób uzyskała prawo do otrzymania drugiego zasiłku na dzieci (Kinderzuschlag). Wynosi on 185 euro na każde dziecko i wypłacany jest podobnie jak Kindergeld co miesiąc.

Terminy wypłat Kindergeld w 2020 roku

Pomimo tego, że Kindergeld wypłacany jest co miesiąc, istnieje kilka terminów wypłat, które zależne są od ostatniej cyfry numeru Kindergeld (Endziffer). Zasiłek można otrzymać na początku miesiąca, w drugim lub trzecim tygodniu danego miesiąca. Im niższa cyfra, tym szybciej przelewane są pieniądze. W praktyce przedstawia się to następująco:

 • ostatnie cyfry z przedziału od 0 do 3 - zasiłek przelewany jest na początku miesiąca,
 • ostatnie cyfry z przedziału od 4 do 6 - zasiłek przelewany jest w drugim tygodniu miesiąca,
 • ostatnie cyfry z przedziału od 7 do 9 - zasiłek przelewany jest w trzecim tygodniu miesiąca.

Aby móc ubiegać się o świadczenia, należy wypełnić specjalne formularze i dostarczyć je bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych. Nie wiesz, jak to zrobić i potrzebujesz pomocy w złożeniu deklaracji? Odwiedź stronę https://all-tax.pl - specjaliści biura pomogą zebrać Ci wszelkie niezbędne dokumenty oraz druki do tego, aby uzyskać niemiecki zasiłek rodzinny na dzieci.

Komentarze