Kredyt hipoteczny - szansa czy zagrożenie?

Kredyt hipotecznyChcesz wziąć kredyt hipoteczny? Dobrze by było byś dowiedział się o nim jak najwięcej. Kredyt hipoteczny to kredyt na zakup domu, mieszkania czy innej nieruchomości.

Tylko czy kredyt hipoteczny jest bezpieczny?

Odpowiadając na to pytanie musimy zadecydować w jakiej walucie kredyt hipoteczny będzie on zaciągnięty.

Na podstawie tego możemy wstępnie oszacować jakie będą koszty kredytu hipotecznego. Z kredytów walutowych możemy uwzględnić typowy kredyt walutowy czyli kredyt, który udzielany jest w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość przeliczana jest na walutę obcą według bieżącego kursu.

Wysokość comiesięcznej raty podana jest w walucie obcej. Możemy mieć też do czynienia z kredytem walutowym denominowanym, który w umowie zawartą ma konkretną kwotę w walucie krajowej PLN. Kwotę tą dzieli się na transze i przelicza na walutę obcą. Ważne jest też, aby przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego zwrócić uwagę na prowizję bankową. Doskonałym rozwiązaniem jest porównanie ze sobą wybrane oferty i wyszczególnić tej najlepszej.

Biorąc pod uwagę daną nieruchomość banki stawiają także dodatkowe warunki przy kredycie hipotecznym - przede wszystkim zdolność kredytowa, komplet dokumentów dotyczących danego celu kredytu hipotecznego, czasem wkład własny kredytobiorcy itp. Bardzo pomocnym narzędziem jest kalkulator kredytu hipotecznego. Pozwala porównać ofertę bankowych kredytów hipotecznych na podstawie wprowadzonych do formularza danych takich jak wysokość kredytu, cena nieruchomości, okres spłaty, waluta itd.

Kalkulator hipoteczny to najlepsza metoda na znalezienie najkorzystniejszego kredytu, który pozwoli sfinansować zakup czy budowę nieruchomości. Dzięki aktualnym danym o ofercie kilkudziesięciu banków, obliczymy całkowity koszt kredytu, wysokość jego odsetek oraz miesięcznej raty bez konieczności składania wizyty w placówkach bankowych. Dzięki takim internetowym narzędziom dostaniemy porównanie kredytów, symulację i harmonogram spłaty i wszystkie potrzebne wyliczenia w oparciu o rzeczywiste oprocentowanie.

Jakie przewidywane zagrożenia niesie ze sobą kredyt hipoteczny?

Pierwszym i podstawowym zagrożeniem jest fakt, że kredyt hipoteczny  najczęściej opiewa na znaczną kwotę. Jego spłacanie, nawet najbardziej rzetelne trwać może nawet dziesiątki lat. Bank prawie zawsze żąda ustanowienia hipoteki, która jest zabezpieczeniem udzielanego kredytu. Hipoteka z reguły ustanawiana jest na nieruchomości, na zakup której kredyt mieszkaniowy jest udzielany, ale nie jest to żelazna zasada i w niektórych, uzasadnionych przypadkach może to być hipoteka wpisana do księgi wieczystej innej nieruchomości.

Taki przypadek ma najczęściej miejsce, gdy kredyt hipoteczny brany jest na budowę nowego domu, który na chwilę przyznania kredytu jeszcze nie istnieje i wobec tego nie posiada jeszcze żadnej określonej wartości, ani założonej księgi wieczystej. Kredytobiorca, którego status materialny w chwili występowania o kredyt hipoteczny wydaje się być znakomity, może w przyszłości i z różnych powodów stracić płynność finansową. Sytuacja będzie jeszcze bardziej poważna jeżeli kredytowane mieszkanie jest jedynym mieszkaniem kredytobiorcy, w którym mieszka on najczęściej wraz z rodziną. Wprawdzie wiele banków dopuszcza pewne prolongaty w spłacie kredytu oraz różne renegocjacje warunków jego spłaty w sytuacji, gdy dłużnik popadnie w tarapaty nie z własnej winy, ale żaden bank zadłużenia przecież nie anuluje. Na wszelki wypadek warto, przed zaciągnięciem kredytu, upewnić się jakich odroczeń lub innej pomocy banku można oczekiwać w przypadku niezawinionych kłopotów z terminowym spłacaniem rat.

Komentarze