Leasing: ubezpieczenie to podstawa! Jak zadbać o samochód?

Leasing samochodowy a ubezpieczenieMówiąc najprościej, leasing samochodowy polega na korzystaniu przez określony czas, za określone opłaty, z pojazdu, który pozostaje własnością banku lub innej instytucji finansowej. Ponieważ to nie użytkownik jest właścicielem auta wziętego w leasing, ubezpieczenie samochodu w odpowiedni sposób jest tym ważniejsze - uszkodzenia, zniszczenia i kradzież mogą przecież przydarzyć się każdemu. Sprawdź, jak uchronić się przed finansowymi skutkami tego typu niespodzianek.

Ze względu na ograniczoną ilość formalności i korzyści podatkowe, leasing jest najpopularniejszym sposobem finansowania firmowych samochodów. Trzeba mieć jednak świadomość, że właścicielem pojazdu jest inwestor (leasingodawca) i z tego powodu ma on prawo do ustalenia zasad umowy. Jednym z istotnych warunków jest dlatego ubezpieczenie samochodu. Dla banku to forma zabezpieczenia zainwestowanych środków, z kolei użytkownik może w ten sposób ochronić swój budżet przed niespodziewanymi wydatkami.

Dla firm oferujących leasing ubezpieczenie odgrywa bardzo ważną rolę

Podstawowym zadaniem ubezpieczeń komunikacyjnych jest ochrona przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych lub kradzieży samochodu. Dlatego też - aby zapewnić nam jak najlepszą ochronę - gdy decydujemy się na leasing, ubezpieczenie nie powinno ograniczać się tylko do obowiązkowej polisy OC. Prawdopodobnie nawet nie pozwoli na to sama firma leasingowa, dla której dodatkowe ubezpieczenie AC jest gwarancją odzyskania pieniędzy w razie kradzieży lub tzw. szkody całkowitej.

Leasing: szkoda całkowita oznacza rozwiązanie umowy

Leasing na auto, a dokładnie umowa leasingu, wygasa w razie całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu. Oznacza to jednak, że do czasu wypłaty odszkodowania lub zamknięcia śledztwa (jeśli auto zostało skradzione), leasingobiorca musi regulować kolejne raty leasingowe zgodnie z harmonogramem. Pełne rozliczenie leasingu możliwe będzie dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego szkody w ramach posiadanych ubezpieczeń.

Środki z polisy w pierwszej kolejności trafiają na konto leasingodawcy, aby pokryć pozostałą część zobowiązania. Zdarza się, że wypłacone odszkodowanie nie jest wystarczające do spłaty leasingu, w tym przypadku różnicę leasingobiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Dodatkowe ubezpieczenia w leasingu na auto

Oprócz wspomnianej już polisy AC, dla własnej wygody warto wykupić również usługi assistance - ale nie tylko. W leasing zwykle bierzemy nowe auta, których wartość spada tuż po wyjechaniu z salonu. Odpowiedzią jest ubezpieczenie od straty finansowej GAP. Ten dodatkowy wariant ubezpieczenia zapewnia wypłatę świadczenia, które pokrywa różnicę między ceną zakupu auta a rekompensatą uzyskaną z AC w razie szkody całkowitej lub kradzieży. Uzyskane w ten sposób środki pozwalają, w razie potrzeby, spłacić pozostałe raty leasingowe.

Co więcej, ubezpieczenie GAP działa nawet wtedy, gdy polisa AC gwarantuje utrzymanie przez rok wartości auta z dnia zakupu. W takich przypadkach np. klienci Volkswagen Financial Services otrzymują dodatkowe odszkodowanie do 9 tys. złotych, które mogą przeznaczyć na sfinansowanie zawarcia nowej umowy leasingu na auto lub opłaty rejestracyjnej nowego samochodu.

Komentarze