Mniej kredytów dla bezrobotnych dzięki niższej stopie bezrobocia?

Bezrobocie w PolsceSzacunki i wyliczenia rządowych ekspertów wyraźnie wskazują na to, że sytuacja bezrobotnych w Polce zmienia się. Otóż stopa bezrobocia jest obecnie najniższa od 1991 roku. Według opinii Głównego Urzędu Statystycznego jedynie 8,6% Polaków pozostaje bez zatrudnienia.

Liczba osób, które zarejestrowane są w urzędach pracy jako bezrobotne, spada z miesiąca na miesiąc. Wraz z końcem lipca 2016 roku liczba ta wynosiła 1 361 500 osób. Wysokość stopy bezrobocia waha się od 5,3% w województwie wielkopolskim do 14% w województwie warmińsko-mazurskim, co średnio wynosi 8,6% w odniesieniu co całego kraju.

Mniejsze bezrobocie - co oznacza dla niezatrudnionych?

Okazuje się, że spadek bezrobocia akurat w okresie wakacyjnym nie ma związku z podejmowaniem przez Polaków sezonowej pracy. Jest to stale rozwijająca się tendencja do znajdowania większych możliwości na rynku pracy. Przedsiębiorstwa decydują się na zatrudnianie coraz większej liczby pracowników, powstaje zatem więcej miejsc pracy. Co więcej, pracodawcy są w stanie bardziej wynagradzać swoich pracowników, co wiąże się z wyższymi pensjami oraz dodatkowymi premiami. Wstępnie ustalono, że przeciętne wynagrodzenie gospodarstwa domowego ma być wyższe w porównaniu do ubiegłego roku o nawet 200 złotych.

Dodatkowe pieniądze bez zatrudnienia - zasiłki i kredyty dla bezrobotnych

Ekonomiści twierdzą, że najwięcej wakatów czeka w sektorze informacji i komunikacji oraz administracji. Natomiast na najwyższą pensję mogą liczyć zatrudnieni na etacie w górnictwie, wydobywaniu, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w prąd, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Równie dobrze płaca kształtuje się w gastronomii i zakwaterowaniu. Co jednak z tymi osobami, które nie chcą bądź nie mogą podjąć zatrudnienia? Na ratunek zmierzają nie tylko państwo, instytucje pomocy społecznej i inne, ale również banki. Od tych pierwszych uzyskać możemy różnego rodzaju świadczenia pieniężne - świadczenie wychowawcze, rodzinne, z programu Rodzina 500+, itd., a także zasiłki, między innymi zasiłki dla bezrobotnych. Co więcej, pomoc dla klientów bez zatrudnienia proponują również banki, przygotowując kredyty dla bezrobotnych. Więcej o kredytach dla bezrobotnych - http://www.kredyty-gotowkowe.com/kredyty-dla-bezrobotnych.html. Takie kredyty dla bezrobotnych idealnie sprawdzają się w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydatków lub na pokrycie kosztów przekraczających dopuszczalny budżet. Warto zapoznać się z ofertą banków, które świadczą usługi z zakresu udzielania kredytów dla bezrobotnych, ponieważ obecnie często dostosowują się one do sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia.

Komentarze