Mobbing w pracy - prześladowanie, nękanie, zastraszanie. Co robić?

Mobbing w pracyTerminu mobbing jako pierwszy użył szwedzki naukowiec Peter - Paul Heinemann. Jest to słowo wywodzące się z języka angielskiego (ang. mob), oznaczające tłum, natłok, a także napastowanie i obelgę. O przejawach mobbingu w pracy możemy dowiedzieć się często z artykułów prasowych i telewizji. Szczególnie ważne jest poznanie samego zjawiska i metod jego zwalczania, ponieważ ofiarą tego rodzaju prześladowania może paść każdy z nas.

Nie ma określonych zawodów lub typów ludzi, którzy mogą wykorzystać mobbing przeciw pracownikom. Prześladowcą może być kierownik jak i również zwierzchnik czy kolega z pracy. Pojęcie mobbingu dotyczy dwóch aspektów życia. Pierwszy z nich należy rozpatrywać pod względem psychologicznym, na który będą składać się wszelkie zachowania naruszające dobro osobiste bez względu na rodzaj działań. Polegają one na długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia jego samooceny i przydatności zawodowej, powodują jego ośmieszenie lub poniżenie.

Drugi to aspekt prawny, dzięki któremu można dochodzić sprawiedliwości w sądach. W środowisku prawnym przyjęto, że o mobbingu można mówić, gdy prześladowanie trwa od co najmniej 6 miesięcy. Każdy z nas inaczej radzi sobie ze stresem i sytuacjami związanymi z mobbingiem dlatego w procesach sądowych funkcjonuje tak zwany wzorzec ofiary rozsądnej. Często zdarza się, że nękanie w pracy doprowadza do uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku należy niezwłocznie udać się do lekarza, który ma obowiązek orzec o stanie zdrowia. Jeżeli uraz rzeczywiście zostanie potwierdzony, mamy prawo domagać się zadośćuczynienia w postaci odszkodowania.

Należy jednak pamiętać, że sprawa może zostać skierowana do sądu jedynie wtedy gdy dochodzenie wykryje prawną obecność mobbingu i zostaną spełnione elementy zawarte w kodeksie pracy.

Mobbing możemy podzielić na trzy fazy. W fazie wczesnej występują pierwsze konflikty, które zazwyczaj są źle rozwiązywane. Przyczyną takich problemów może być choćby zła atmosfera lub zwyczajne nieporozumienie. W fazie rozszerzenia pracownik staje się swego rodzaju kozłem ofiarnym, do którego zostaje przypięta łatka kłamcy, wrażliwca, lizusa lub inna. Wtedy osoba poszkodowana zazwyczaj nie jest w stanie sprostać podstawowym wymaganiom, co w efekcie końcowym może doprowadzić do stanów depresyjnych lub w innych wypadkach niekontrolowanego wybuchu wściekłości i agresji. Wszystko zależy od stanu psychicznego osoby poddanej wpływowi mobbingu. W fazie zaawansowanej działanie prześladowcy może doprowadzić ofiarę do myśli samobójczych, a w ostateczności nawet do samobójstwa.

Z mobbingiem coraz częściej spotykamy się w polskich miejscach pracy. Większość z nas jednak nie wie jak przeciwdziałać terrorowi ani jak z nim walczyć. Przede wszystkim społeczeństwo powinno zostać uświadomione jak działa cały mechanizm mobbingu i co zrobić gdy to nieprzyjemne zjawisko pojawi się w miejscu naszego zatrudnienia. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że przeciwdziałanie mobbingowi należy do obowiązków kierownika lub osoby zarządzającej daną firmą. Pracodawca musi dobrze poznać swoich pracowników, pokierować budową zespołu, zarządzać jego pracą i dostarczyć wiedzy na temat efektywnej komunikacji i współpracy. W Polsce funkcjonuje wiele organizacji antymobbingowych, które nie są znane na szerszą skalę. Dlatego w telewizji i prasie powinno być więcej informacji o możliwości otrzymania pomocy.

Co zrobić gdy nasze prawa zostaną złamane i staniemy się ofiarą mobbingującego tyrana? Podstawową zasadą jest stawienie mu czoła i nie poddawanie się jego woli. Musimy być stanowczy i konkretnie wyjaśnić mu, że nie podoba nam się takie traktowanie. Ważne jest również aby nie ukrywać złego zachowania prześladowcy, ponieważ współpracownicy mogą przyjść nam z pomocą. Jeżeli ludzie będą wiedzieli o zaistniałym problemie, to jest większa szansa, że poświadczą za poszkodowanym w sądzie. Czasem żadne wyjaśnienia i prośby nie zadziałają na mobbera wtedy ofiara może się zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Sądu Pracy. Musimy również pamiętać, że do walki z mobbingiem nigdy nie stajemy sami.

Mobbing należy zwalczać - jest to zjawisko negatywne i przynoszące wiele szkód. Gdy staniemy się ofiarą lub będziemy świadkiem napastowania musimy natychmiast zareagować. Nie bądźmy obojętni. Zadbajmy o to, by nasza praca była przyjemnością. Podpisując umowę zaznaczmy, że działania mobbingowe będą niezwłocznie przekazywane do sądu lub po prostu spowodują rozwiązanie umowy. Nie dajmy się dyskryminować i pamiętajmy, że mamy swoje prawa, których pracodawcy muszą przestrzegać.

16 Votes

Komentarze