Ocena scoringowa, czyli kto otrzyma kredyt?

Ocena scoringowaJaki klient banku może liczyć na korzystny, tańszy kredyt? Oczywiście ten, który ma dobrą, w ocenie banku, zdolność i wiarygodność kredytową. Wszystkie te parametry mają duży wpływa na ocenę scoringową dokonywaną przez bank.

Taka ocena przeprowadzana jest jeszcze przed wydaniem decyzji kredytowej i od oceny wiarygodności klienta zależy to, na jakich warunkach bank udzieli kredytu.

Przeważnie ocena scoringowa jest prezentowana w postaci punktowej i od ilości zgromadzonych punktów, zależy ocena wystawiona przez bank. W większości analiz przyjmuje się, że im większa liczba przyznanych punktów, tym lepsza ocena.

W scoringu dokonywanym przez bank, dobór czynników branych pod uwagę jest przeprowadzany z zastosowaniem narzędzi statystycznych. Polega on przede wszystkim na zbadaniu wiarygodności kredytowej potencjalnego klienta banku, porównując jego ocenę z oceną klientów, którzy otrzymali kredyt w danym banku. Im ocena klienta jest bardziej podobna do ocen klientów, którzy terminowo spłacili swoje zobowiązania w przeszłości, tym wyższą ocenę dany klient otrzyma.

Każda oferta kredytowa ma charakter ogólny i jest standardowa, dla każdego "przeciętnego" klienta banku. Banki wykorzystują ocenę punktową klienta nie tylko, aby zadecydować o przyznaniu kredytu, ale także do ustalenia jego ceny. Jeżeli ocena scoringowa jest wysoka, to bank może zaproponować klientowi zdecydowanie lepsze warunki. To właśnie między innymi dlatego, przy takim samym kredycie, jeden klient zapłaci mniej kosztów kredytowych, a drugi więcej.

Rodzaje ocen scoringowych

Czy jest tylko jeden rodzaj oceny scoringowej? Nie, możemy bowiem wyróżnić scoring behawioralny, aplikacyjny oraz kredytowy. Ten pierwszy polega na przyznawaniu punktów klientowi, biorąc pod uwagę dotychczasową obsługę produktów finansowych. W scoringu aplikacyjnym przyznawane są punkty na podstawie danych osobistych i majątkowych wnioskodawcy. Określone są one w w specjalnej karcie scoringowej. Suma tych punków jest oceną ryzyka.

Natomiast scoring kredytowy stosują banki (ale również niektóre podmioty niefinansowe) udzielając kredyty i pożyczki.

Przy analizie scoringowej, branych jest kilkanaście czynników, którym przypisywane są punkty, według odpowiedniej wagi. Mogą one mieć różne wartości w poszczególnych instytucjach.

Scoring kredytowy - czynniki brane pod uwagę

Czynniki, które są brane przy analizie:

 • zawód,
 • wykształcenie,
 • status mieszkaniowy,
 • miasto (dzielnica) w której zamieszkuje kredytobiorca,
 • okres zamieszkania pod obecnym adresem,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie,
 • okres zatrudnienia na obecnym stanowisku,
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy,
 • liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • referencje bankowe,
 • posiadane rachunki bankowe,
 • posiadanie ubezpieczenia na życie,
 • posiadanie samochodu,
 • posiadane karty płatnicze,
 • posiadanie telefonu.

Przygotowaniem takich scoringów zajmują się poza bankami, również biura kredytowe. Jednym z nich jest Biuro Informacji Kredytowej, wykorzystujące dane przekazywane przez banki (jak również i niektóre firmy pożyczkowe) dotyczące zaciąganych i spłacanych kredytów. W ten sposób BIK tworzy własną ocenę scoringową klienta, mieszczącą się w przedziale 192 - 631 punktów.

Po dokonanej analizie, bank bank oblicza tzw. punkt odcięcia, będący dolnym progiem przyznania kredytu. Ocena poniżej tego punktu oznacza odmowę udzielenia kredytu, w granicach punktu oznacza konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia lub niższy kredyt.

Artykuł został przygotowany przez blog finansowy kredytporownanie.pl.

Ocena: 5.0Komentarze