Pozew rozwodowy - przygotuj go z adwokatem

RozwódZamierzasz wnieść o rozwód? W takim przypadku konieczne będzie przygotowanie odpowiedniego dokumentu – to pozew rozwodowy, który składany jest w sądzie. Jak można napisać pozew o rozwód?

Wtedy, gdy jeden z małżonków nie chce być już z drugim, może zdecydować się na rozwód. W takiej sytuacji dochodzi do zerwania wcześniej zawartego małżeństwa, co pociąga za sobą także określone skutki prawne. W Kodeksie postępowania cywilnego, a dokładnie na gruncie prawa rodzinnego można znaleźć dokładne warunki, które należy spełnić, aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu. Jednym z nich jest konieczność przygotowania pozwu rozwodowego.

Szukasz adwokata w Katowicach? Sprawdź: https://www.adwokaci-reck.pl/

Pozew rozwodowy - co to za dokument?

Pozwem rozwodowym, inaczej pozwem o rozwód nazywa się dokument, który ma na celu rozpoczęcie procesu rozwodowego. Jest to dokument, który przygotowywany jest przez jednego z małżonków. W nim wnioskuje on o rozwiązanie instytucji małżeństwa. Nie ma jednego, obowiązującego powszechnie wzoru pozwu rozwodowego, ale w dokumencie tym powinny znaleźć się odpowiednie informacje, na przykład:

  • imię i nazwisko, adres i PESEL powoda - osoby, która chce orzeczenia rozwodu

  • imię i nazwisko oraz adres pozwanego - drugiego małżonka

  • żądania, w tym rodzaj rozwodu - z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, orzeczenie władzy rodzicielskiej, orzeczenie o alimentach

  • uzasadnienie wskazujące na przyczynę wystąpienia o rozwód

Pozew należy wnieść do lokalnego Sądu Okręgowego wraz z opłatą 600 złotych.

Wybierz dobrego adwokata specjalizującego się w rozwodach

Pozew rozwodowy może być przygotowany samodzielnie przez osobę, która chce się rozwieść. Warto jednak zaznaczyć, że wielu małżonków decyduje się wtedy na skorzystanie z usług adwokackich. Adwokat nie tylko przygotuje pozew, ale także odpowie na wszystkie pytania i może reprezentować klienta podczas rozprawy. Warto wybrać więc takiego prawnika, który zna się na rozwodach. Po wpisaniu do wyszukiwarki WWW słów typu „adwokat katowice” można znaleźć adresy wielu kancelarii, w tym także tych, które specjalizują się w prawie rodzinnym oraz w sprawach rozwodowych.

Komentarze