PPK - jakie korzyści dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany KapitałowePPK, czyli program Pracowniczych Planów Kapitałowych, to system, dzięki któremu mogą znacząco wzrosnąć emerytury Polaków. Jak działają plany kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to kapitałowy system prywatnego, dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania dla pracowników. W PPK na przyszłą emeryturę Polaków odkłada nie tylko pracownik, ale także pracodawca i państwo.

Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe?

W PPK można oszczędzać na dwa sposoby. Jednym z nich jest dokonywanie wpłat podstawowych, obowiązkowych w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto w przypadku pracownika i 1,5 proc. pensji brutto ze strony pracodawcy.

Istnieje także możliwość odkładania dodatkowych środków w PPK na emeryturę w postaci składek dodatkowych. W tym przypadku pracownik może wpłacać do 2 proc. wynagrodzenia, a pracodawca - do 2,5 proc. wynagrodzenia.

Maksymalna wpłata ze strony pracownika i pracodawcy do PPK to 4 proc. wynagrodzenia brutto co łącznie daje aż 8 proc. wynagrodzenia brutto. Dodatkowo, dopłaty oferuje również państwo. Każdy uczestnik PPK otrzymuje wpłątę powitalną w wysokości 250 zł, a co roku - dopłatę w wysokości 240 zł. Chcesz wiedzieć więcej na temat PPK? Wejdź na https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi.

Jakie korzyści daje udział w PPK?

PPK program daje gwarancję zwiększenia tzw. stopy zastąpienia, czyli relacji pierwszej emerytury do ostatniej pensji. Podczas gdy w przypadku zwykłej emerytury może ona wynieść zaledwie ok. 25-30 proc. ostatniej pensji, w przypadku uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to ok. połowy ostatniego wynagrodzenia.

Szacuje się, że osoba, która przystąpiła do programu PPK w wieku 25 lat, zarabia 3 tys. zł brutto miesięcznie i dokonuje jedynie wpłat podstawowych - w wieku 60 lat otrzyma ok. 1400 zł miesięcznie przez 10 lat. Konkretne kwoty przedstawiają dostępne w internecie kalkulatory PPK. Dzięki nim, wpisując m.in. wiek przystąpienia do PPK, dochody i czas odkładania, można obliczyć szacowaną wysokość dodatkowej emerytury z PPK. Po ukończeniu 60. roku życia można również zdecydować się na jednorazową wypłatę środków np. w wysokości 25 proc.

Kto może przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli PPK?

Udział w programie PPK jest dobrowolny. Początkowo zostają do niego zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, którzy w każdej chwili mogą z niego zrezygnować. Do PPK mogą się również dopisać starsi pracownicy, do 70 roku życia, jednak wówczas muszą sami złożyć stosowną deklarację.

Zdaniem rządu, do programu PPK przystąpi ok. 75 proc. uprawnionych, czyli ok. 8,5 mln Polaków. Szacuje się, że wskaźnik zainteresowania programem będzie w kolejnych latach rósł - tak jak dzieje się na rynkach dojrzałych kapitałowo.

Komentarze

Ola
PPK to kolejne oszustwo rządu