Praca

Praca zespołowa - zasady, zalety, cechy. Konflikty w pracy

Konflikty w miejscu pracyCzłowiek jest istotą społeczną, przeznaczoną do życia wśród innych jednostek i tworzenia z nimi więzi. Życie w zbiorowości umożliwia mu pełny rozwój, który przebiega podczas procesów socjalizacji - pierwotnej i wtórnej. Grupa społeczna to sieć zależności, gdzie przynależące do siebie jednostki stale na siebie oddziałują, wywierając na siebie wzajemny wpływ. Poczucie wspólnoty sprzyja budowaniu trwałych relacji interpersonalnych.

Więcej…

 

Kompetencje (umiejętności) twarde i miękkie - czym są, czy można je doskonalić? Przykłady kompetencji

Kompetencje twarde i miękkieKażdy pracodawca szuka kandydata na stanowisko pracy, który będzie wypełniał swoje obowiązki sumiennie i starannie, a ponadto będzie mógł pochwalić się szeregiem kompetencji, które wpłyną pozytywnie na całokształt funkcjonowania zespołu w pracy. Umiejętności twarde i umiejętności miękkie to wyrażenia, które bardzo często można zaobserwować zarówno w cv, jak i w ogłoszeniach o pracę. Co znajduje się pod tymi hasłami? Czym są umiejętności twarde i miękkie i czy można je w jakiś sposób doskonalić?

Więcej…

   

Influencer - kim jest? Pojęcie, działalność. Influencer a celebryta

InfluencerPojęcie influencera wywodzi się bezpośrednio z języka angielskiego i odnosi się do anglojęzycznego terminu influence, który tłumaczy się bezpośrednio jako "wpływ". Wszystko za sprawą faktu, iż osoby te posiadają określone grono odbiorców oraz cieszą się pewnym szacunkiem w ramach własnej społeczności, a co za tym idzie mogą wywierać na odbiorców wpływ. Element ten jest absolutnie kluczowy, więc nie można mówić o influencerach bez wystąpienia tego aspektu ich działalności.

Więcej…

 

Etyka zawodowa - czym jest? Charakterystyka pojęcia

Etyka zawodowaEtyka zawodowa, zwana też deontologią jest zbiorem norm odpowiadających na pytanie: jak ze względów moralnych przedstawiciele różnych zawodów powinni oraz jak nie powinni postępować?

Więcej…

   

Odzież ostrzegawcza w pracy - ograniczenia, użytkowanie, ocena

Odzież ostrzegawczaOdzież ostrzegawcza powinna być stosowana przy pracach stwarzających możliwość kontaktu z ruchomymi maszynami, pojazdami i innym przedmiotami mogącymi powodować urazy ciała. W szczególności będą to prace budowlane w tym: rozbiórkowe, w wykopach, przy niwelacji terenu oraz wszystkie inne prace na budowie w narażeniu na kontakt z ruchomymi, pracującymi maszynami, w tym prace określone w planie BIOZ.

Więcej…

 

Urlop okolicznościowy - rodzaje: ślub, śmierć, narodziny, rodzicielski

Urlop okolicznościowyW ramach zatrudnienia na umowę o pracę, pracownicy zyskują prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Ma on formę 20 lub 26 dni i zależy od stażu pracy i ukończonego poziomu wykształcenia. Jednak Kodeks Pracy przewiduje jeszcze stosowanie wobec pracowników tzw. urlopu okolicznościowego. Czym jest urlop okolicznościowy i w jakich sytuacjach możemy z niego skorzystać?

Więcej…