Prawnicy - opisy zawodów prawniczych

PrawnikPrawo i związane z nim ustawy, kodeksy i tym podobne to ogromny zakres wiedzy, którą posiąść można na studiach prawniczych. Dzięki ich ukończeniu można dokonać specjalizacji w jednym z licznych zawodów związanych z prawem właśnie. Czym się one charakteryzują? Co należy zrobić, by zostać na przykład sędzią, adwokatem lub radcą prawnym? Z jakimi obowiązkami i uprawnieniami można się wówczas liczyć? I w końcu - na jakie zarobki można liczyć? Odpowiedzi na te i inny pytanie odnaleźć można poniżej.

Adwokat

Jest to jeden z tych zawodów, które cieszą się ogromnym prestiżem i zaufaniem wśród społeczeństwa. Adwokat sporządza opinie o dokumenty prawne, udziela także porad zgodnych z zakresem swojej specjalizacji prawniczej. Spełnia on również funkcję obrońcy sądowego, występując w imieniu oskarżonego przed sądem. Aby zostać adwokatem należy wpierw ukończyć studia prawnicze, a następnie odbyć tak zwaną aplikację adwokacką. Na sam koniec trzeba zdać egzamin adwokacki by zostać wpisanym na listę adwokatów. Nabór na aplikację adwokatów odbywa się raz w roku, to jest we wrześniu. Aby dostać się na aplikację należy zdać egzamin konkursowy. Adwokat otrzymuje wynagrodzenie zarówno za wygrane, jak i przegrane sprawy. Zarobki początkującego adwokata to kwota od około 1,5 tysiąca złotych w górę. Pensja ta rośnie wraz ze zdobytym doświadczeniem.

Radca prawny

Obowiązki radcy prawnego są bardzo zbliżone do kompetencji wcześniej wspomnianego adwokata. Występuje on w imieniu swoich klientów, udziela porad prawnych i tym podobne. Jego klientami są najczęściej podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne. Coraz częściej są to jednak obecnie także osoby fizyczne. Radca prawny nie może jednak występować w roli obrońcy w postępowaniu sądowym. Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze i ukończyła aplikację radcowską i zdała końcowy egzamin na radcę prawnego. Zarobki radcy prawnego zaczynają się od trzech tysięcy złotych wzwyż, uzależnione są oczywiście od szeregu czynników: wielkości kancelarii, umiejętności, doświadczenia i tak dalej.

Notariusz

Notariusz pracuje zazwyczaj we własnej kancelarii notarialnej. Zajmuje się głównie różnego rodzaju aktami prawnymi. Do zakresu jego obowiązków należy między innymi: opracowywanie aktów notarialnych, tworzenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przechowywanie depozytów czy choćby na przykład przyjmowanie oświadczeń spadkowych. Droga do zawodu notariusza otwiera się wraz z uzyskaniem tytułu magistra prawa. Następnie należy odbyć aplikację notarialną, zdać egzamin zawodowy i odbyć obowiązkową asesurę. Zawód notariusza kojarzony jest zazwyczaj z dość sporymi zarobkami, co nie odbiega także zbyt od prawdy. Jest to zawód, gdzie liczyć można bowiem na sporą pensję.

Prokurator

Prokurator zajmuje się nadzorem na ściganiem przestępstw. Kontroluje on także postępowanie karne, które prowadzone jest przez organy ścigania - w tym policję i inne służby mundurowe. Kolejnym z jego obowiązków jest występowanie przed sądem w roli oskarżyciela. Jest to zawód, który jest niezwykle prestiżowy i cieszy się ogromną popularnością. Droga do zawodu prokuratora jest długa i trudna, niewielu osobom udaje się ją ukończyć.
Przyszły prokurator musi po studiach prawniczych ukończyć tak zwaną aplikację ogólną oraz aplikację prokuratorską. Zarobki początkującego prokuratora to kwota rzędu około trzech tysięcy złotych. Dostaje on także tak zwany dodatek funkcyjny. Pensja prokuratora rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia i rozwojem ścieżki zawodowej.

Sędzia

Sędziowie są pod względem prestiżu zawodowego zdecydowanie najwyżej w hierarchii prawniczej. Cieszą się ogromnym autorytetem, gdyż ich obowiązki są także niezwykle odpowiedzialne. Sędziowie, których chroni immunitet są zawodem zaufanie publicznego. Od ich orzeczeń zależą dalsze losy oskarżonych w danym procesie sądowym. Aby zostać sędzią trzeba wpierw ukończyć studia prawnicze, następnie odbyć aplikację ogólną i sędziowską. Wszystko kończy się egzaminem sędziowskim. Zarobki sędziego rosną wraz z doświadczeniem zawodowym.

Komentarze