Problem z odzyskaniem pieniędzy? Jak wygląda proces windykacji należności?

Windykacja należnościWindykacja należności - bez względu na to, czy chcemy ją uzyskać od osoby prywatnej, czy firmy - jest niejednokrotnie procesem trudnym, czasochłonnym i stresującym. Nie oznacza to jednak, że trzeba zrezygnować z walki o swoje pieniądze. Co zrobić, by odzyskać od pożyczkobiorcy dług? Jakie techniki zastosować i kroki podjąć?

Windykacja należności - co to takiego?

Problem z nieuczciwym kontrahentem, który zalega z płatnościami? Może zadłużenie dotyczy Twojej osoby i nie wiesz co zrobić, aby odroczyć spłatę, by nie ciążyła nad Tobą groźba egzekwowania sądowego? Czym jest i na czym polega windykacja należności? To postępowania prawne i procesowe, które wpływają na dłużnika i motywują go do spłaty długu. Windykacja jest podzielona na kilka etapów - począwszy od tego najdelikatniejszego. Windykacja należności jest sprawdzonym sposobem na to, jak odzyskać dług.

  • Windykacja miękka - polega na przypominaniu dłużnikowi (za pomocą telefonów, SMS i listów) o niezapłaconej należności. Windykacja ta nie może jednak przybrać formy nękającej.
  • Windykacja twarda - ten proces rozpoczyna się wtedy, gdy windykacja miękka nie przyniosła rezultatów, a dłużnik nie wykazał chęci spłaty długów. Wtedy zaczynają się działania, które zmierzają do tego, aby wpisać nieuczciwego kredytobiorcę na listę dłużników. Następnie wytacza mu się postępowanie sądowe.

Jak odzyskać dług? Etapy windykacji należności

Proces windykacji należności dzieli się na pięć zasadniczych etapów, w których skład wchodzi wspomniana wyżej windykacja miękka i twarda.

1. Zobowiązanie

Jeśli dłużnik spóźnia się z zapłatą, a termin ten przekracza 60 dni, to można wobec niego rozpocząć procedurę windykacji należności. Próbę wyegzekwowania spłaty rozpoczyna się od etapu miękkiego.

2. Postępowanie polubowne

Niekiedy trudna sytuacja życiowa uniemożliwia dłużnikowi spłatę w terminie. Jednak to pożyczkobiorca powinien to zgłosić do wierzyciela i próbować ustalić z nim termin spłaty. Jeśli z jego strony nie ma takiej chęci, to rozpoczyna się proces polubowny windykacji należności, który trzeba udokumentować - jeśli miałby dojść do sądowej rozprawy. W sądzie trzeba udowodnić próbę podjęcia polubownego odzyskania długów. Wezwanie do zapłaty, pisma ponaglające, wiadomości tekstowe z prośbą o zapłatę - to czynności, które podejmuje się w ramach tego etapu.

Ponadto w sposób rzetelny trzeba uświadomić dłużnika o kolejnych etapach postępowania - w tym sądowego i egzekucyjnego.

3. Postępowanie sądowe

Jeśli polubowna próba rozwiązania sprawy nie przynosi efektów i dłużnik ignoruje wiadomości, to nie pozostaje nic innego jak próba odzyskania długów przez sąd.

4. Postępowanie klauzulowe

To wstęp do postępowania egzekucyjnego, w którym pożyczkodawca musi wykazać zaistniały problem (np. poprzez zebraną dokumentację w postępowaniu polubownym). Celem tego postępowania jest uzyskanie klauzuli wykonalności, dzięki której będzie można rozpocząć działania zmierzające do komorniczego odzyskania długów.

5. Postępowanie egzekucyjne

Ostatni etap windykacji należności rozpoczyna się wtedy, gdy do komornika wpływa zawiadomienie o wyegzekwowanie zadłużenia.

Komentarze