Przekształcenie spółki - ile to trwa?

Spółka akcyjnaMożliwość przekształcenia spółki jest bardzo cenna i chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców. Często zmiana osobowości prawnej spółki - tym między innymi jest przekształcenie - ułatwia funkcjonowanie na rynku, otwiera nowe możliwości i pozwala na optymalizację podatkową.

Obawy budzi jedynie czas trwania przekształcenia.

Przekształcenie, ile może trwać

Wszystko zależy od rodzaju spółki przekształcanej oraz rodzaju spółki, w którą ma się ona przekształcić i jej wielkości. W przypadku średniej firmy czas trwania przekształcenia, aż do wpisu przekształconej spółki do KRS może trwać od 3 do 4 miesięcy. Taki czas wynika głównie z konieczności zebrania odpowiedniej dokumentacji, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz planu przekształcenia.

Sprawozdanie finansowe z dotychczasowej działalności spółki wykonuje księgowa, której może to zająć do 3 tygodni. Mowa tu cały czas o spółce średniej wielkości, w przypadku większych przedsiębiorstw czas będzie odpowiednio dłuższy. Po wykonaniu sprawozdania potrzebny jest czas na przygotowanie planu przekształcenia.

Plan przekształcenia i opinia biegłego rewidenta

Gdy plan przekształcenia z załącznikami (załączniki dotyczą przede wszystkim kwestii finansowych) jest już gotowy może zostać obejrzany przez biegłego rewidenta. Aby do tego doszło spółka powinna złożyć w sądzie wniosek o jego powołaniu. Sąd rejestrowy powołuje biegłego, co w zależności od wielkości sądu oraz ilości spraw, jakie rozpatruje może zająć mniej lub więcej czasu. Określenie dokładnej ilości dni między złożeniem wniosku a wydaniem postanowienia sądowego nie jest możliwa, ale może zająć to nawet miesiąc lub więcej. Po wyznaczeniu rewidenta także on ma określony czas na zapoznanie się z planem przekształcenia i wydaniem opinii. Zazwyczaj biegły otrzymuje miesiąc na wykonanie zleconych mu czynności.

Rejestracja przekształconej spółki

Po wydaniu opinii przez biegłego rewidenta spółka może złożyć wniosek o wpisanie jej do KRS. Oczywiście jest to możliwe w sytuacji, kiedy opinia wyraża akceptację dla planu przekształcenia i związanych z nią sprawozdań finansowych.

Sama rejestracja przebiega stosunkowo szybko. W jej trakcie rejestruje się nowo powstałą (przekształconą) spółkę, a wykreśla z rejestru spółkę wcześniej istniejącą (przekształconą). W momencie wykreślenia, nowa spółka uzyskuje swoją osobowość prawną.

Gdy wszystko przebiega sprawnie, spółka nie ma i nie miała zaległości finansowych ani problemów z oceną własnego majątku, jej przekształcenie może zająć nawet dwa miesiące.

Od czego zależy czas przekształcenia?

Jak już wspomnieliśmy czas przekształcenia może być uzależniony od rodzaju spółki. Wynika to z faktu, że w niektórych przypadkach wymagany jest określony kapitał początkowy, a przygotowanie sprawozdania jest bardziej skomplikowane. Już rozciągniecie w czasie tego faktu sprawia, że przekształcenie może trwać nawet pół roku, a w skrajnych wypadkach więcej. To samo może zdarzyć się, gdy biegły rewident odwleka wydanie opinii, wnosi o przedłużenie terminu na jej sporządzenie. Widać przy tym, że to nie sąd rejestrowy wydłuża zakończenie przekształcenia, jak uważają niektórzy, lecz czynniki niezależne od sądu. Istotny jest także prawnik, który z upoważnienia spółki nadzoruje cały proces przekształcenia, zbyt skomplikowany prawnie, aby można było go przeprowadzić tylko w gronie wspólników spółki.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią FabrykaKreatywna.com.

Komentarze