Przeprowadzka do nowego miasta. O czym pamiętać?

Przeprowadzka do nowego miastaPrzeprowadzka do innego, nieznanego nam dotychczas miasta, jest źródłem stresu dla całej rodziny. Musimy ją dobrze zaplanować, aby jak najłatwiej przebrnąć przez etap selekcji przedmiotów z naszego dotychczasowego mieszkania, poprzez pakowanie, przewożenie dobytku oraz rozpakowywanie go w nowym miejscu.

Niemniej, logistyczne planowanie przeprowadzki to nie jedyny problem, który powinniśmy brać przy niej pod uwagę. Bardzo ważne jest dopełnienie wszystkich formalności przy przeprowadzce do nowego miasta. O czym absolutnie nie możemy zapomnieć?

Meldunek

Zmiana adresu przy przeprowadzce jest ważna, jeśli nie chcemy w przyszłości ponosić jakichkolwiek kosztów związanych z naszym starym mieszkaniem. Należy więc dokonać w urzędzie miejskim, w wydziale meldunkowym czynności wymeldowania. W nowym miejscu powinniśmy dokonać przy tym nowego meldunku.

Aby dokonać wymeldowania, można złożyć pisemny wniosek na formularzu dostępnym w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, gdzie dotychczas mieszkaliśmy. Do jego złożenia konieczne będzie okazanie urzędnikowi dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość - najczęściej jest to dowód osobisty czy paszport. Można także wymeldować się ze starego mieszkania drogą elektroniczną.  Podczas wymeldowywania się należy podać nowy adres, pod którym będziemy mieszkać. W Polsce w dalszym ciągu aktualny jest obowiązek meldunkowy (istnieje on do 31 grudnia 2017 roku) i każdy musi posiadać adres zameldowania. Przy meldowaniu się w nowym mieście zostaniemy poproszeni o zaświadczenie o wcześniejszym wymeldowaniu oraz o okazanie prawnego tytułu do nowego lokalu, np. wypis z księgi wieczystej, czy umowę najmu.

Uwaga!

Przy przeprowadzce wraz z dzieckiem konieczne jest dokonanie zmiany również jego adresu meldunkowego. Do tego celu konieczne będzie okazanie w urzędzie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.

Umowy o media

Bardzo istotną formalnością, jaką powinniśmy dopełnić przy przeprowadzce, jest wypowiedzenie umów u dostawców mediów, tj.:

  • W gazowni,
  • W elektrowni,
  • U operatora telefonu stacjonarnego,
  • U operatora telewizji,
  • U operatora internetu,
  • W wodociągach.

Jak najszybciej trzeba zawiadomić wspomnianych dostawców o zmianie zameldowania, dzięki czemu unikniemy zbędnych kosztów. W przypadku opuszczania domu jednorodzinnego, wypowiedzeniu powinna ulec także umowa o wywóz nieczystości i śmieci.

Zmiana adresu a zmiana dokumentów

Obecnie nie ma obowiązku zmiany dowodu osobistego przy zmianie meldunku, ponieważ od 2015  roku nowe dowody nie uwzględniają adresu obywatela. Wymiana paszportu również nie jest w takiej sytuacji koniecznością. Można tego jednak dokonać.

Za to obowiązkowo po przeprowadzce musimy wymienić prawo jazdy, jeśli takie posiadamy. Jeśli dokument wydany był bezterminowo, to po wymianie będzie wydany na maksymalny, dozwolony przez przepisy czas, tj. 15 lat. Po upływie tego okresu będzie znów trzeba wymienić dokument na nowy.

Prawo jazdy wymienimy w urzędzie miasta, w wydziale komunikacji. W tym celu musimy dostarczyć do urzędu wniosek o wydanie prawa jazdy, stare prawo jazdy oraz odpowiednie zdjęcie.

Przeprowadzka do innego miasta będzie automatycznie oznaczała wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu, jeśli taki posiadamy. Do wymiany konieczne będzie złożenie w urzędzie wniosku, zaświadczenia o aktualnym przeglądzie technicznym pojazdu, polisa OC, dowód tożsamości i aktualna karta pojazdu. Zmiana miejscowości zamieszkania wymusza wymianę tablic rejestracyjnych samochodu.

Zmiany u fiskusa

Przeprowadzka do innego miasta powoduje, że dana osoba musi w terminie siedmiu dni powiadomić urząd skarbowy o zmianie miejsca zameldowania. Należy wypełnić i złożyć fiskusowi formularz NIP-3.

Pozostałe zmiany

Przeprowadzka wraz z dziećmi spowoduje, że oprócz powyższych formalności, będzie trzeba zapisać dziecko do nowego przedszkola lub szkoły po przeprowadzce. Podobnie w przypadku zapisania się do parafii, jeśli chcemy do niej przynależeć.

Jeśli nie dopełnimy wskazanych powyżej formalności, które bezpośrednio wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania, możemy narazić się na poważne kłopoty. Warto zaplanować wizyty w urzędach w ramach organizowania harmonogramu samej przeprowadzki do innego miasta.

Autor: przeprowadzkikrk.pl

12 Votes

Komentarze