Przygotowujemy etykietę do druku cyfrowego - podstawowe informacje

Etykieta do druku cyfrowegoAby przygotować etykietę, należy najpierw wykonać poprawny projekt. Niemniej ważne będzie też zastosowanie się do szczegółowych wymogów drukarni.

Jak przygotować etykietę do druku?

Aby poprawnie przygotować etykietę do wydruku, należy wcześniej dokładnie sprawdzić, jakie wymagania w tej kwestii ma firma, której zamierzamy zlecić wykonanie zadania. Drukowaniem etykiet zajmuje się wiele drukarni cyfrowych, lecz dużym zainteresowaniem cieszą m.in. wydruki Unilogo. Co do samego przygotowania pliku, zazwyczaj wystarczy mieć tylko jedną jego wersję. Nie powinien znaleźć się w nim obrys wykrojnika. Wspomniany plik przeważnie zapisujemy jako kompozytowy PDF. Wszelkie elementy graficzne, które mają znaleźć się w obszarze etykiety, trzeba odsunąć od jej krawędzi np. o 15 mm.

Poszczególne drukarnie cyfrowe mogą mieć własne zastrzeżenia dotyczące przygotowania pliku do wydruku. Niemniej jednak istnieją pewne ogólnie przyjęte wymogi, do których stosuje się większość z nich. Jeden z nich dotyczy formatu przesyłanego pliku. Wiele drukarni oczekuje, że będzie zapisany w formacie PDF, umożliwiającym zapis grafiki wektorowej. Jednak akceptują one również formaty TIFF i JPEG. Warto jednak pamiętać, że w przypadku plików JPEG istnieje pewna zależność - im rozmiar pliku jest mniejszy, tym jakość zdjęcia jest słabsza.

O czym jeszcze pamiętać przed wysyłką pliku do druku?

Podczas drukowania etykiet, ulotek czy wizytówek istotne jest, by nie wyglądały inaczej niż na projekcie. By tego uniknąć, warto pamiętać o poprawnym ustawieniu marginesów i spadów. W przeciwnym wypadku na wydruku może pojawić się charakterystyczna biała ramka, która jedynie zepsuje wygląd całej kompozycji. To niezwykle istotne, gdyż zarówno etykiety, jak i ulotki drukowane są często w przemysłowych ilościach, więc nawet najmniejsze uchybienie podczas projektowania może spowodować duże straty finansowe. Podobnych zasad należy przestrzegać podczas wysyłki wizytówek do druku. Jednak w tym przypadku drukarnia może zwrócić uwagę, by w projekcie zostały uwzględnione np. dwumilimetrowe spady. Ponadto wizytówki mają także inny format, którego rozmiar to przeważnie 9 × 5 cm.

Dlaczego niektóre pliki do wydruku są odrzucane?

Większość profesjonalnych drukarni cyfrowych ma swoje wewnętrzne wymogi odnośnie do drukowanych etykiet, opakowań, plakatów etc. Niekiedy powodem odrzucenia może być niepoprawnie wykonany projekt któregoś z wymienionych plików. Taką przyczyną niekiedy jest niewłaściwe wypośrodkowanie czy źle dobrane spady. Problemem bywa również niepoprawne rozmieszczenie tekstu lub grafiki. Czasem są ustawione w za małej lub za dużej odległości od linii cięcia. Aby uniknąć opisanych sytuacji, warto wcześniej zapoznać się z wymogami drukarni lub skonsultować się z odpowiedzialnym za to pracownikiem.

Komentarze