Publiczne prawo gospodarcze - geneza i specyfika

Publiczne prawo gospodarczePubliczne prawo gospodarcze to bez wątpienia jedna z bardziej skomplikowanych dyscyplin polskiego prawa. Świadczyć o tym może chociażby fakt, iż na studiach prawniczych pojawia się dopiero na III lub IV roku. Czym zajmuje się publiczne prawo gospodarcze? Jaka jest różnica pomiędzy prawem publicznym a prywatnym? I wreszcie - co wyróżnia prawo gospodarcze spośród pozostałych dyscyplin?

Czym zajmuje się publiczne prawo gospodarcze?

W najprostszy sposób publiczne prawo gospodarcze można określić jako dyscyplinę prawa mówiącą o tym, jakich czynności należy dopełnić, aby w zgodzie z obowiązującymi przepisami założyć i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Warto przy tym pamiętać, iż publiczne prawo gospodarcze nie kończy swojego zainteresowania działalnością gospodarczą w momencie jej założenia. Można by rzec, iż prawo to towarzyszy każdemu przedsiębiorcy przez cały okres jego zawodowej aktywności, w szczególności w przypadku wszystkich spraw, które odnoszą się do relacji przedsiębiorca – państwo, czyli np. ingerencji państwa w strefę jego praw i wolności.

Jaka jest różnica pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym?

Prawo to zespół norm, nad których przestrzeganiem czuwa państwo. Prawo publiczne różni się od prawa prywatnego trzema podstawowymi kryteriami. Są to:

  1. Kryterium interesu publicznego - prawo publiczne chroni interes publiczny (nie prywatny).
  2. Kryterium metody regulacji - wyróżnia normy prawa publicznego jako z definicji przewidujące pewną nierównorzędność stron (nadrzędną pozycję organu administracyjnego względem podmiotu administrowanego).
  3. Kryterium adresata normy - mówiące o tym, że co najmniej jednym z adresatów prawa publicznego jest organ władzy.

Prawo gospodarcze, czyli jakie?

Wiemy już, czym jest prawo publiczne. Czas na wyjaśnienie, czym jest prawo gospodarcze Zdaniem praktyków i teoretyków prawa, prawo gospodarcze to nic innego, jak zespół norm odnoszących się do gospodarki rozumianej jako zespół działań mających na celu zaspokajanie potrzeb człowieka za pomocą świadczonych usług lub produkcji i dystrybucji towarów.

Z powyższych informacji można stworzyć definicję publicznego prawa gospodarczego jako prawa, które zajmuje się sytuacją prawną przedsiębiorcy i (jak każde prawo publiczne) na pierwszym miejscu stawia ochronę interesu publicznego. Mówiąc wprost - publiczne prawo gospodarcze jest zespołem przepisów określających dozwoloną prawnie ingerencję organów publicznych w działalność przedsiębiorcy.

Więcej o publicznym prawie gospodarczym dowiesz się z publikacji zgromadzonych w dziale: https://www.profinfo.pl/prawo-gospodarcze-i-handlowe/prawo-gospodarcze---ogolne/.

Komentarze

Prawo handlowe
Unia celna w ramach polityki handlowej zniosła cła w obrocie między państwami członkowskimi, a także wprowadziła taryfę celną w stosunku do państw trzecich ( czyli dla państw nie należących do wspólnoty ). W ramach polityki handlowej wspólnota przejęła od państw członkowskich uprawnienia w dziedzinie zawierania umów handlowych i współpracy gospodarczej z państwami trzecimi.