Rozwój osobisty

Osobowość i temperament - czym są? Teorie, typy, badanie

OsobowoścTo, że zachowujemy się w danej sytuacji w konkretny sposób uwarunkowane jest zbiorem cech, które w psychologii określa się mianem osobowości. Rodzimy się z nią i kształtuje się ona przez całe nasze życie na podstawie tego, co przydarza się nam każdego dnia.

Więcej…

 

Inteligencja - definicja, rodzaje. Test na typ inteligencji

InteligencjaInteligencja jest zdolnością to postrzegania oraz adekwatnego reagowania na zmiany otoczenia. To nasze wyposażenie, czyli to, z czym się rodzimy oraz to, co nabywamy w trakcie naszego życia.

Istnieje wiele podziałów inteligencji. Za twórców najpopularniejszych uważa się Charlesa Spearmana oraz Howarda Gardnera.

Więcej…

   

Czym jest strefa komfortu? Jak wyjść ze strefy komfortu?

Strefa komfortuStrefą komfortu nazywamy psychologiczną przestrzeń bezpieczną, czyli to, co nas otacza, co jest nam znane, co zaliczyć możemy do wydarzeń rutynowych. Są to zarówno dobre jak i złe sytuacje, które obejmują nasze nawyki i przyzwyczajenia. Przebywanie w tej strefie jest łatwe, bo jest bezpieczne. A co czeka nas poza nią? Nieznane, obce, niebezpieczne? Ale również fascynujące i pełne wrażeń. Dlaczego i jak opuścić strefę komfortu? Odpowiedź w dalszej części tekstu.

Więcej…

 

Kim jest człowiek charyzmatyczny? Co to jest charyzma? Definicja, znaczenie

CharyzmaCzłowiek charyzmatyczny pociąga za sobą tłumy: jest inteligentny, elokwentny, wie, jak dotrzeć do ludzi, nakłonić ich do zrobienia tego, czego od nich oczekuje. Charyzma jest cechą liderów przywódców ale i każdy z nas może odznaczać się wysokim poziomem charyzmy. Czy i Ty zaliczasz się do tej grupy?

Więcej…

   

Pozytywne myślenie - Psychologia pozytywna

Pozytywne myślenie"Myśl pozytywnie" - zapewne każdy przynajmniej raz w życiu otrzymał taką radę. Jak jednak się do niej zastosować, gdy wszytko wokół jest na "nie", gdy zaliczamy porażkę za porażką i tworzymy same ponure scenariusze? Kluczem do sukcesu jest wiara w siebie i swoje możliwości. Wtedy pozytywne myślenie załączy się nam samo. Warto w temacie pozytywnego myślenia dowiedzieć się, czym jest psychologia pozytywna i poznać ciekawe sposoby na patrzenie na świat przez różowe okulary.

Więcej…

 

Umiejętności interpersonalne - czym są? Jak je rozwijać?

Umiejętności interpersonalneKażdy z nas posiada zestaw umiejętności, które nabywa w ciągu życia i jakie stanowią jego osobisty potencjał, pozwalający na efektowne działanie i funkcjonowanie. Dzielimy je na umiejętności twarde oraz miękkie, czyli interpersonalne. Warto przyjrzeć się bliżej tym drugim, istotnym praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Więcej…