Scrum - na czym polega jego popularność i wszechstronność zastosowania?

ScrumScrum to bardzo plastyczna metoda określająca framework, czyli zasady postępowania dla zespołów pracujących nad tworzeniem określonego produktu. Jakkolwiek sam scrum pierwotnie związany był z produktem w postaci oprogramowania, to jego uniwersalność i skuteczność w działaniu sprawiła, że zawędrował poza tą branżę. Scrum zachęca poszczególne teamy do zdobywania praktycznego doświadczenia poprzez zorganizowane, często kolektywne, pracowanie nad problemem, jak i obiektywnym wyciąganiem wniosków zarówno ze słabych oraz mocnych punktów zespołu.

Czym w zasadzie jest Scrum?

Jak już wspomniano, Scrum został przewidziany do wykorzystania przez programistów, ale metoda jest tak solidna i zarazem klarowna w konstrukcji, że z powodzeniem można ją stosować w jakichkolwiek projektach, przy których pracuje się zespołowo. Ta zaleta świadczy o uniwersalności Scruma, co więcej, zakłada minimalizację ograniczeń, a z racji elastyczności można nazwać go metodologią.

Pojęcie Scrumu jest bardzo często używane jako tożsame z Agile. W rzeczywistości Scrum jest techniką, która zawiera się w głównych zasadach manifestu Agile, ale umiejętne zastosowany doskonale zrealizuje założenia tego pierwszego. Scrum ma bardzo jasne i łatwe do zrozumienia założenia. Problemem może okazać się tutaj skuteczne wdrożenie tego frameworka do codziennych prac.

Na jakich filarach opiera się Scrum?

Scrum jest oparty na empirycznym prowadzeniu procesu (sterowaniu), z czego wynika, że prace nad danym produktem i samym procesem jego powstawania są oparte na doświadczeniu zespołu. Mamy tutaj do czynienia z iteracją, czyli powtarzaniem tej samej operacji, aż do momentu wypracowania założeń lub spełnienia postawionego warunku. Scrum korzysta z trzech tzw. filarów empiryzmu. Ułatwiają one znacznie zrozumienie oraz wdrożenie tej metodologii. Te filary to: przejrzystość, inspekcja oraz adaptacja.

Przejrzystość - chodzi tutaj o przedstawianie faktów takimi, jakimi są. Wszyscy ludzie zaangażowani w projekt, od klienta po CEO powinni być "transparentni" w swoich codziennych relacjach z innymi. Ważne jest tutaj zaufanie do siebie nawzajem, ale równie ważna jest rzetelność zawodowa - każdy powinien uczciwie i szczerze informować o swoich sukcesach, ale także porażkach. Zespół powinien pracować we wspólnym celu i transparentność jest tutaj podstawową zasadą warunkującą "uczciwe" działanie.

Inspekcja - chodzi tutaj o inspekcję prowadzoną przez każdego w zespole. Można nadzorować produkt, ludzi, procesy, ale także samą technikę opracowywania produktu. Jeżeli klientowi co jakiś czas jest przedstawiany postęp prac nad projektem i któregoś razu zażyczy on sobie zmian to zespół zgodnie z zasadą inspekcji powinien bez szemrania dostosować się i wraz z nim doprecyzować jego wymagania.

Adaptacja - należy tutaj rozumieć nieustanny rozwój - umiejętność zespołu i jego poszczególnych członków do przystosowania się. Zazwyczaj taka potrzeba jest efektem przeprowadzonej inspekcji. Ważne jest, aby poszczególni członkowie zespołu sumiennie starali się być skuteczniejszymi i lepszymi w codziennej pracy. To właśnie podczas adaptacji team ma możliwość zweryfikowania i ewentualnego "wyprostowania" swojego podejścia i dostosowania się do ewentualnych wymogów.

Jak pracuje zespół stosujący Scrum?

Ze Scrumem związane są wydarzenia, które są kluczowe w posługiwaniu się tą metodologią.

Sprint planning - jest to spotkanie prowadzone przez Scrum Mastera, podczas którego planuje się po prostu zakres prac wraz z całym zespołem. To właśnie podczas sprint planningu ustala się jego cel. Na koniec takiego spotkania dobrze byłoby, aby każdy członek zespołu jasno określił, jakie inkrementy i jak mogą zostać wdrożone.

Sprint - chodzi tutaj o czas pracy zespołu i wdrażanie inkrementów. Zazwyczaj sprint trwa do dwóch tygodni, chociaż niektóre zespoły stosują krótsze (tygodniowe) lub dłuższe terminy (np. miesiąc). Zależne jest to od celu sprintu. Wielu szanowanych ekspertów stoi na stanowisku, że im bardziej kompleksowy i potencjalnie pełen niespodzianek projekt, tym krócej team powinien prowadzić sprint. Moża śmiało go nazwać jedną podstaw doświadczalnej (empirycznej) natury struma.

Daily Scrum - są to ultra krótkie spotkania, które zazwyczaj mają miejsce każdego dnia. Najczęściej DS jest przeprowadzany z samego rana, ale nie jest to żelazna reguła. Jeżeli chodzi natomiast o czas trwania to Daily Scrum zazwyczaj zamyka się w ok. 15 minutach. Podczas niego wszyscy członkowie zespołu zapoznają się we swoistym planem na następne (zazwyczaj) 24 godziny. Daily Scrum daje możliwość członkom Development Teamu wyrażenia swoich uwag.

Sprint Review - weryfikacja dotychczasowych postępów i sprawdzenie skuteczności jego założeń.

Sprint Retrospective - jest to głęboka analiza (weryfikacja) samego procesu, jak i narzędzi wykorzystanych podczas przeprowadzonego sprintu. To tutaj zespół głowi się, jak udoskonalić kolejne procesy w już realizowanym projekcie.

Artefakty i role są podstawą Scruma

Efekt pracy teamu nad danym projektem jest reprezentowany przez artefakty wykorzystywane w Scrumie. Podstawowe to:

Product Increment - łączenie wartości produktu, jak i stestowanie jego funkcjonalności. Weryfikuje się tutaj postęp prac.

Spring Backlog - swoista lista zadań do wykonania w danym sprincie. Backlog wymaga bieżącej aktualizacji, aby zespół bazował na najświeższych informacjach.

Product Backlog - jak wyżej, ale dotyczy to zadań do wykonania podczas kreowania (tworzenia) produktu.

Z kolei role przewidziane podczas pracy z metodologią Scrum są trzy:

Product Owner - podejmuje decyzje dotyczące kierunku prac DT (zespołu). Celem powinno być optymalne wykorzystanie środków podczas prac nad produktem.

Development Team - zespół, który działa na zasadzie organizmu planującego oraz realizującego postawione wyznaczone zadania.

Scrum Master - to swoiści trenerzy zespołów i często ich liderzy, których zadaniem jest zoptymalizowanie prac DT. Masterzy powinni nieustannie udoskonalać procesy podejmowane w ramach prowadzenia Scrumu.

Długofalowe korzyści płynące ze Scruma i fakt, że pięknie realizuje pryncypia Agile sprawia, że może on być świetną metodologią stosowaną w praktycznie każdej organizacji.

Artykuł opracowany przy współpracy z ProCognita - firmą oferującą szkolenia, doradztwo i wykłady z zakresu Agile i Lean.

Komentarze