Sprawy spadkowe - jak zrzec się spadku?

Prawo spadkoweJuż na wstępie należy zaznaczyć, że czym innym jest zrzeczenie się dziedziczenia, a czym innym jest odrzucenie spadku. Zrzeczenia się dziedziczenia możemy dokonać za życia spadkodawcy. Następuje to na drodze porozumienia, którego skutkiem jest podpisanie umowy pomiędzy spadkodawcą, a spadkobiercą. Umowę taka sporządza się u notariusza. W takim wypadku udziały w spadku osoby, która zrzekała się dziedziczenia, przypadają pozostałym spadkobiercom.

Najważniejsze, że bez względu na czas, jaki upłynął od momentu sporządzenia oświadczenia do śmierci spadkodawcy, jest ono tak samo ważne.

Po samej śmierci spadkodawcy nie można zrzec się dziedziczenia. Nie możliwe jest wtedy sporządzenie umowy. Można natomiast zrzec się samego spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziano się o istnieniu spadku. Zatem termin ten nie jest liczony od dni śmierci, ale od otwarcia spadku.

Jednakże w chwili odrzucenia spadku, wszystkie udziały danego spadkobiercy dzielone są pomiędzy pozostałe osoby podlegające dziedziczeniu. Nie można wskazać przez siebie osoby, której chcemy dać naszą odrzuconą część.

Jeżeli chce się odrzucić spadek trzeba u notariusza, lub w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania, założyć pismo. Warto podkreślić, że takie oświadczenie nie podlega odwołaniom, chyba że zostało sporządzone na skutek błędu lub pod wpływem groźby.

Nie złożenie oświadczenia w ogóle, jest równoznaczne z przyjęciem spadku.

Warto też zaznaczyć, że spadkiem mogą, oprócz różnych aktywów, być też długi. Wtedy najlepszym wyjściem jest zrzeczenie się spadku.

Samo przyjęcie spadku może odbywać się na zasadzie dwóch opcji:

  • - przyjęcie spadku wprost - jest ono bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • - przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza - z ograniczeniem odpowiedzialności za długi. Ta forma spadku polega na przyjęciu zarówno aktywów, jak i długów spadkowych, ale po ustaleniu wartości inwentarza, spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości ustalonej wartości.

Podsumowując, jeśli w przyszłości nie chcemy dziedziczyć długów, czy to po rodzicach, czy innych krewnych, warto, albo sporządzić akt notarialny ze skutkiem zrzeczenia się dziedziczenia, albo w chwili śmierci rodziców ( tudzież krewnych ) zrzec się spadku.

  • Prawo spadkowe
Ocena: 5.0