Szkolenia BHP czyli co powinieneś o nich wiedzieć

Szkolenia BHPBezpieczeństwo i higiena pracy to pojęcie, które zna prawie każdy. Kojarzy się ono różnie, w zależności od osobistych doświadczeń oraz poznanych opinii na temat poszczególnych specjalistów . Niektórzy uważają szkolenia BHP za niepraktyczne, zorientowane wyłącznie na wyrobienie zysku. Inni podkreślają ich wagę w trudnych chwilach. W tym, jak i w większości przypadków,  prawda leży po środku.

Czas trwania poszczególnych szkoleń

Ogólne szkolenia BHP możemy podzielić na dwie główne kategorie - szkolenie wstępne (składające się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego) oraz szkolenie okresowe (mające na celu ugruntowanie wiedzy a także zapoznanie z nowinkami technicznymi na stanowisku pracy). Szkolenie okresowe odbywają:

 • osoby kierujące pracownikami (kierownicy, brygadziści, mistrzowie) - w wymiarze minimum 16 godzin lekcyjnych
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - minimum 8 godzin lekcyjnych
 • pracownicy inżynieryjno - techniczni - minimum 16 godzin lekcyjnych
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy - minimum 32 godziny lekcyjne (w tym 4 godziny poświęcone na ćwiczenia praktyczne)
 • pracownicy administracyjno - biurowi - minimum 8 godzin lekcyjnych.

Czas trwania szkolenia zależy tutaj od grupy pracowniczej, do której należymy. Przyjęło się, że jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

O czym uczą na szkoleniach?

Wiele zależy tutaj od osoby przeprowadzającej szkolenie. Jak w każdej innej dziedzinie życia, niektórzy potrafią wykładać wiedzę w sposób lepszy, inni wręcz przeciwnie. Istnieje jednak ogólny kanon pojęć, które powinny zostać poruszone podczas trwania szkolenia BHP. Do zadań osoby przekazującej nam wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należeć będzie:

 • zaznajomienie z prawami pracy (ogólnymi oraz tyczącymi się danej firmy)
 • zapoznanie z zasadami organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • poinformowanie o skutkach ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy
 • ostrzeżenie o występujących zagrożeniach na danym stanowisku
 • nauka odpowiedniego zachowania podczas wypadków powstałych w miejscu wykonywania pracy
 • przedstawienie środków ochrony zbiorowej a także indywidualnej
 • opis systemu ochrony przeciwpożarowej
 • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż ogólny oraz stanowiskowy

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte są one w Kodeksie Pracy a także rozmaitych regulaminach pracy (na przykład obowiązujących na terenie zakładu). Kolejnym istotnym elementem instruktażu ogólnego jest nauka udzielania pierwszej pomocy. Czas trwania takiego instruktażu to minimum 3 godziny lekcyjne (trwające 45 minut).

Instruktaż stanowiskowy informuje o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem danej pracy a także o czynnikach środowiska pracy. Odpowiednio przeprowadzony, wpływa również na poznanie metod ochrony przed zagrożeniami a także ogólnych zasad bezpiecznego wykonywania zadań na danych stanowiskach. W zależności od grupy zawodowej, instruktaż stanowiskowy trwa minimum 3 godziny lekcyjne (dla pracowników administracyjno - biurowych) lub też 8 godzin (dla pozostałych grup).

Szkolenie wstępne dla nowo przyjętego pracownika ma ważność jednego roku od momentu podjęcia pracy. Przed upływem tego czasu, powinno nastąpić pierwsze szkolenie okresowe.

Istota szkoleń

Można się spierać odnośnie jakości wykonywanych szkoleń, sensu przekazywania niektórych informacji oraz ogólnego poziomu prezentowanego przez specjalistów z zakresu BHP. Należy jednak pamiętać, że podczas trwania instruktażu przekazywana jest wiedza przydatna, konieczna do prawidłowego zareagowania na poszczególne problemy.

Wiele osób w trakcie trwania swojej kariery zawodowej nie spotka się z koniecznością zastosowania zasad szczególnego bezpieczeństwa. Nigdy nie można jednak stwierdzić, czy dany problem nie będzie dotyczył nas. Dlatego też lepiej posiąść odpowiednią wiedzę merytoryczną przydatną w sytuacjach kryzysowych, aniżeli zdać się na własną intuicję.

Artykuł powstał we współpracy z hsec.pl.Komentarze