Bezrobocie

Hierarchia potrzeb - piramida potrzeb wg Maslowa - Ekonomia

... sprowadzają się one zatem do zaspokojenia pragnienia związanego z zapewnieniem bezpiecznego bytu jednostce i jej najbliższym osobom. Uzyskanie stabilizacji oraz ochrony przed długotrwałym bezrobociem, ...

Kiedy jest czas, aby złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy? - Twoja praca

... czasach bezrobocie pracodawcy stali się nieziemsko wymagający i bezlitośnie wykorzystują strach swoich pracowników przed utratą pracy. Nie znaczy to jednak, że jako pracownik musisz sobie na wszystko ...

Bezrobocie - definicja, rodzaje, stopa. Bezrobocie w Polsce - Twoja praca

Bezrobocie, w mniejszym bądź większym stopniu, dotyczy każdej współczesnej gospodarki. Objawiać się może w różny sposób - jego konkretyzacja uzależniona jest bowiem między innym od czasu trwania, grup ...

Makroekonomia - definicja, omówienie - Ekonomia

... Są to takie terminy, jak: bezrobocie, inwestycje czy inflacja. Zadaniem makroekonomii jest badanie gospodarki, zarówno tej krajowej jak i światowej. Interesujące są dla niej wszelkiego typu zależności, ...

Flstrefa: Bezrobocie