Ekonomia

Hierarchia potrzeb - piramida potrzeb wg Maslowa - Ekonomia

Ekonomia to nauka społeczna badająca między innymi to, w jaki sposób ludzie gospodarują w warunkach ograniczonych zasobów, aby zaspokoić swe nieograniczone potrzeby. W celu ich wyznaczenia i zhierarchizowania ...

Praca w biurze rachunkowym - Zawody, Praca

... biura rachunkowego składać nawet Cv. Ekonomia i księgowość to dziedziny, które wyróżniają się precyzyjnie określonymi wytycznymi. Tutaj nie ma zbyt wiele miejsca na posługiwanie się bujną wyobraźnią. Niektórych ...

Dobra ekonomiczne i usługi - Ekonomia

Zarówno dobra ekonomiczne jak i usługi są podstawowymi elementami rynku i przedsiębiorstwa. Ekonomia - Dobra Dobra są to po prostu środki materialne, dzięki którym ludzie zaspakajają swoje potrzeby. ...

Makroekonomia - definicja, omówienie - Ekonomia

Makroekonomia jest dziedziną ekonomii, która w odróżnieniu od mikroekonomii zajmuje się wielkościami zbiorczymi, które nie dotyczą jednostki lecz całej gospodarki, bada nie tylko ją jako całość, ale również ...

Mikroekonomia - definicja, omówienie - Ekonomia

Ekonomia dzieli się zwyczajowo na mikro i makroekonomię. Mikroekonomia to dział ekonomii, który zajmuje się badaniem wyborów człowieka w warunkach, gdy dobra są rzadkie.Przedmiotem badań w mikroekonomii ...

Ekonomia - definicja - Ekonomia

Definicja - Ekonomia jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem tego, jak społeczeństwo wykorzystuje swoje ograniczone zasoby, aby w jak najlepszym stopniu zaspokoić swoje potrzeby. Wiadomo, że ...

Ekonomia -

Flstrefa: Ekonomia