Trening interpersonalny - jakie korzyści przynosi managerowi?

Trening interpersonalnyTrening interpersonalny to pięciodniowe zajęcia warsztatowe, w których uczestnicy "na własnej skórze" doświadczają wszystkich etapów życia grupy: od fazy orientacji do śmierci. Istotą treningu jest doświadczenie tego, co czują, myślą i robią ludzie od momentu, w którym się poznają do chwili, gdy się rozstają. Jednym słowem - świadome przejście przez proces grupowy. Uczestnictwo w treningu, może mieć dużą wartość rozwojową w kontekście wykonywanej pracy na stanowisku menadżera.

Szukając początków treningu interpersonalnego najczęściej wskazuje się warsztaty właśnie dla kadry kierowniczej w USA (rok 1946). Ich pierwotnym celem miało być stworzenie przestrzeni do wspólnego omawiania problemów, z którymi uczestnicy warsztatów borykają się w pracy. Praca w grupie, wymiana doświadczeń i uwag pokazała dodatkową wartość tego doświadczenia, jakim jest nowa metoda uczenia się. Uczenia się nie z książek ale z doświadczenia bycia z ludźmi. A wiedza jaką można zyskać w ten sposób dotyczy aspektów lepszego rozumienia zarówno własnego zachowania, jak i zachowania innych oraz funkcjonowania grupy.

Trening interpersonalny ma charakter edukacyjno-rozwojowy. Metody i ćwiczenia pojawiające się podczas treningu różnią się w zależności od koncepcji przyjętej przez trenera prowadzącego. To, co wspólne dla tych form pracy, to zasady uczestnictwa: nie ocenianie, nastawienie na doświadczanie tu i teraz, otwartość na interakcje z innymi. Pomagają one zobaczyć siebie i innych bez takich "filtrów" jak: stanowisko, możliwość awansu czy efektywność podejmowanych działań - co jest w zasadzie niemożliwe w codziennym środowisku pracy.

Treningi interpersonalne mają również podobne założenia co do korzyści, które mogą zyskać uczestnicy. Pierwsza z nich to umiejętność jasnej, otwartej komunikacji czyli podstawy skutecznego zarządzania ludźmi. Kolejna umiejętność dotyczy zdolności dostrzegania przyczyn konfliktów i skutecznego ich rozwiązywania. Taka wiedza umożliwia podjęcie działań rozwiązujących konflikt, a nie jak się często dzieje w wielu zespołach, działań nastawionych na niwelowanie jego skutków, co wywołuje efekt "zamiatania problemów pod dywan".

Zdaniem Tomasza Wojciechowskiego, twórcy Szkoły Trenerów STER, grupa treningowa przechodzi przez różne fazy procesu grupowego. Ostatnim etapem jest dotarcie do momentu wzajemnej współpracy i najwyższej efektywności. Podobne procesy przechodzi każdy zespół, a szczególnie widoczny jest w zespołach stworzonych do określonego projektu lub przechodzących przez intensywne zmiany. Udział w treningu to doświadczenie procesu grupowego "od środka", dające doświadczenie i wiedzę odnośnie tego, co się dzieje z ludźmi, co pomaga a co przeszkadza w dotarciu do fazy współpracy.

Dla menadżera odpowiedzialnego zarówno za warstwę interpersonalną, informacyjną jak i decyzyjną zespołu zobaczenie procesu grupowego od wewnątrz może ułatwić zrozumienie procesów dziejących się w jego zespole, pomóc w decyzjach wdrażanych rozwiązań oraz dostosować sposób komunikacji, tak żeby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celów.

Podsumowując trening interpersonalny to dla menadżera, coś w rodzaju możliwości bycia po drugiej stronie, doświadczenie bycia w grupie, jako równy uczestnik, zarówno zmagający się z trudnościami budowania wzajemnej współpracy, jak i korzystający z synergii grupowej i bycia z ludźmi. Dodatkowym plusem jest to, że wracając na swoje stanowisko po doświadczeniu treningu interpersonalnego jesteśmy już jakby inną osobą, widzącą więcej zarówno w sobie jak i w swoich współpracownikach.

Źródło: Szkoła Trenerów STER.

Komentarze